communicatief
inhoudelijk deskundig
helicopterview
collegiaal
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Adviseur Informatietechnologie / IT adviseur, gemeente Amersfoort (204)

vast, schaal 11

gemeente

Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkelaanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei.

Amersfoort is een nog steeds groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek. In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal.

Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld zo in hartje Amsterdam (33 minuten) of Utrecht (14 minuten). Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. Er wordt gewerkt vanuit een regie gedachte, veel uitvoerende taken zijn op afstand gezet. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.

organisatie

Amersfoort kent een ‘platte’ organisatie met een tweehoofdige directie en daaromheen 20 afdelingen die geordend zijn rond ‘domeinen’ (fysiek, sociaal, dienstverlening en bedrijfsvoering) .

De Informatievoorziening- en IT (IV/IT) bij de gemeente is gecentraliseerd en ondergebracht bij de afdeling IT Dienstverlening en Advies (ITDA) en er werken zo’n 85 mensen verdeeld over drie teams. Dit zijn het team Informatie-Management, het team Functionaliteiten -en Gegevensbeheer en het team Realisatie & Beheer.

Het Team Informatiemanagement (TIM) is met 14 personen verantwoordelijk voor de richtinggevende kant van IT en informatievoorziening. Zij vertalen de informatiebehoefte van de afdelingen naar een IV- en/of  IT oplossing. Hier zitten de strategisch informatiemanagers, adviseurs IT, dataspecialisten, regisseur op contracten en security adviseurs.

Binnen TIM werken ook de domein informatiemanagers. Zij halen vanuit de organisatorische kant de informatie-technologische vraag op bij de afdelingen en schakelen vervolgens met jou als adviseur IT over wat de best passende informatietechnologische oplossing is, rekening houdend met het gemeentelijk informatiebeleid en de technische mogelijk- en onmogelijkheden vanuit de markt.

De 4 adviseurs informatietechnologie (adviseurs IT) zijn naast de domein informatiemanagers de contactpersonen voor de domeinen Dienstverlening, Sociaal, Fysiek en Bedrijfsvoering als het gaat over technologische vraagstukken. Voor deze functie ben jij contactpersoon voor het domein Dienstverlening.

Naast het werk voor dit domein heb je ook een  specifiek IT aandachtsgebied. Voor deze functie zoekt de gemeente Amersfoort iemand voor het aandachtsgebied telefonie. Je bent tevens backup voor het aandachtsgebied werkplek omdat de gemeente ziet dat deze twee gebieden steeds meer in elkaar grijpen. Twee andere collega adviseurs IT hebben de aandachtsgebieden infrastructuur en middleware. Met z’n vieren werk je nauw samen met de enterprise architect om de architectuur van de verschillende aandachtsgebieden door te ontwikkelen.

De afdeling is ambitieus en soms ook wat eigenzinnig. Buiten de lijntjes kleuren kan als dat het resultaat ten goede komt en het meerwaarde heeft voor de organisatie. Het is een team dat zijn ogen openhoudt, dat steeds meer bewustwording bij haar medewerkers wil creëren waar ze het als team voor doen.

De gemeente wil de slag maken naar de Cloud. Daarnaast speelt er een aantal landelijke ontwikkelingen en innovaties zoals Common Ground en digitale identiteit waar jij je in Amersfoort ook mee gaat bezig houden.

 werkzaamheden: taken en rol

Aan je opdrachtgever adviseer en motiveer je welke technische IT oplossing het beste voorziet als oplossing in diens gevraagde behoefte, gerelateerd aan het onderwerp telefonie en werkplek. Dat betreft vragen die vanuit het domein Dienstverlening aan jou zijn gesteld, of vragen die je collega Informatiemanager heeft opgehaald uit de organisatie. En ook de niet gestelde vragen; omdat je op de hoogte bent van de afdelingsplannen binnen domein Dienstverlening kun je ook ongevraagd met een IT-gerelateerd advies komen.

Om tot een goed advies te komen vraag je goed door wat precies de behoefte is. Aan de andere kant weet je ook welke ontwikkelingen en mogelijkheden er zijn op de markt. Om tot een goed advies te komen doe je een marktanalyse, je praat met leveranciers over de mogelijkheden, je spreekt je eventueel uit over een aanbesteding, en je doet een voorverkenning voor hoe het implementatie project er uit zou moeten gaan zien (welke randvoorwaarden, welke mensen, hoeveel uur etc). Dit advies leg je uiteindelijk bij de projectleider neer en die neemt het uitvoerende stokje van je over.

Tijdens het wekelijkse projectportfolio overleg wordt besloten wanneer het project gepland kan worden. En ook al ligt de uitvoering dan bij de projectleider, je blijft over diens schouder meekijken of het voldoet aan de gestelde vraag van je opdrachtgever.

Niet alleen denk je vanuit de technologische mogelijkheden maar je houdt ook rekening met de haalbaarheid en acceptatie in de organisatie. Je legt tevens het verband tussen de nieuwe ontwikkelingen en de toekomstplannen van Amersfoort. Uiteraard hou je hierbij altijd in de gaten of het ook past binnen de informatiebeleidskaders van de gemeente Amersfoort. Om niet alleen met de waan van de dag bezig te zijn stop je ook veel tijd in het kennen van de markt: het bezoeken van beurzen en het contact leggen met bedrijven in de regio etc.

Kortom, het is veel netwerken, schrijven, communiceren, je blijven verdiepen in de toekomstige ontwikkelingen met focus op telefonie, werkplek en de Cloud. Kansen en bedreigingen breng je gevraagd en ongevraagd goed voor de bühne. Hierbij is het overigens ook noodzakelijk dat je in staat bent om ook vanuit architectuurprincipes te kunnen denken.

persoonlijk profiel

Je denkt en werkt op minimaal HBO niveau, bijvoorbeeld vanuit een studie als computertechniek of informatica en hebt zeker een jaar of 5 werkervaring. Je hebt een brede inhoudelijke kennis op het gebied van informatietechnologie en hebt goed aantoonbaar kennis van telefonie-concepten, werkplek en cloud. Je bent een volwaardig adviseur in deze; van gemaakte keuzes weet je in gewone mensentaal de consequenties voor het beheer en de regie op de IT-infrastructuur aan te geven. Je hebt begrip voor je interne klanten van Dienstverlening, die op hun beurt soms ook met ongeduldige klanten hebben te maken.

Je bent niet iemand die zich in een kamertje opsluit en vanachter zijn bureau een advies schrijft maar je gaat erop uit. Je bent een geïnteresseerde adviseur die goed communiceert, met zowel externe partijen als met  interne klanten. Ook schriftelijk druk jij je helder uit.  Je weet goed te schakelen met de diverse stakeholders: je opdrachtgever vanuit Dienstverlening, de informatiemanager en met je buddy adviseur IT die de werkplek als hoofd-aandachtsgebied heeft.

Je vindt het interessant om je in toekomstige trends in je vakgebied te verdiepen en je ziet de kansrijke ontwikkelingen voor de gemeente. Dat deel je graag met anderen. Als advies op papier en ook in chips en cola-sessies met collega’s, ver weg van de dagelijkse materie voor de vuist weg brainstormend over toekomstige ontwikkelingen relevant voor de gemeente.

Je verdiept je in de ander en de bij de vraag passende mogelijkheden en zorgt dat een doeltreffende en werkende oplossing wordt aangereikt. Je bent positief kritisch, assertief en ook faciliterend ingesteld. Je snapt dat bestuurlijke en ambtelijke sensitiviteit belangrijk is. Je begrijpt verhoudingen en je weet de technische haalbaarheid van je adviezen goed in te schatten. Je bent enthousiasmerend en brengt je adviezen met verve.

Wat meer vakinhoudelijk geldt dat je vlot een projectverkenning kunt schrijven en dat je in staat bent heldere risicoanalyses te maken. Projectervaring waarin je agile/scrum gewerkt hebt is ook meegenomen. Evenals ervaring met leveranciers- en licentiemanagement.

arbeidsvoorwaarden

De aanstelling is voor 36 uur per week, een vaste aanstelling (proeftijd van een jaar). Salarisschaal 11 (maximaal € 4.859,- bruto per maand). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een heerlijk (groen) bedrijfsrestaurant.

selectieprocedure

week 8             start van de wervingsprocedure en media-uiting (zondag 24 februari 2019)

week 13           op dinsdag 26 maart vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies

week 14           deze week vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats

week 15           in deze week vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

contactpersoon

Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 29087210 of Marc van der Poel 06 204 23 195.

 

Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: annette@barlaeusadvies.nl. Reageren kan tot 22 maart 2018.