vakkennis
communicatief
oplossingsgericht
aanstekelijke voorbeeldrol
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Advocaat, gemeente Amersfoort (202)

vast, schaal 12

gemeente

Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkel aanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei. Amersfoort is bezig met prestigieuze bouwprojecten, van de zelfbouwkavels op ‘de berg’ tot de bouw van het grote nationale kunstdepot Collectiecentrum Nederland (CCNL).

In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal. Amersfoort is nog steeds groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek.

Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld binnen veertig minuten in hartje Amsterdam of Utrecht. Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. In een regie organisatie is de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en zijn uitvoerende taken op afstand gezet.

organisatie

Amersfoort kent een ‘platte’ organisatie met een tweehoofdige directie en daaromheen 20 afdelingen die geordend zijn rond ‘domeinen’ (fysiek, sociaal, dienstverlening en bedrijfsvoering) .

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) bedient de hele organisatie en het gemeentebestuur als het gaat om juridisch advies, kwaliteitszorg, privacy. Ze behandelt bezwaar- en beroepschriften op de meest uiteenlopende terreinen, beheert de verzekeringsportefeuille en verzorgt de claims- en schadeafhandelingen. JDA kent twee teams die onder het afdelingshoofd vallen: Bezwaar & Beroep en Advies & Ontwikkeling. Daarnaast vallen er drie clusters onder een teamleider; Aansprakelijkheid & Verzekering, Administratieve Organisatie en Privacy. In het cluster Advies & Ontwikkeling zitten 2 advocaten, waar nu 1 vacature is ontstaan als gevolg van het doorgroeien van een advocaat naar de functie van teammanager.

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (+ 40 fte) staat voor een belangrijke ontwikkelopgave: het stevig positioneren en uitbouwen van de afdeling als betrouwbare adviseur in de organisatie. JDA ziet de jurist als ‘enabler’, iemand die vooraf al meedenkt, die mogelijkheden ziet, die probleemoplossend adviseert in verbinding met de interne klant. De afdeling heeft cultuurwaarden geformuleerd, genaamd ‘de 11 van JDA’: 11 uitgangspunten voor de wijze waarop JDA het zijn van betrouwbare adviseur invult.

En dit is het proces waar de afdeling nu in zit. De afdeling heeft net een reorganisatietraject achter de rug,  mensen zijn geplaatst, nieuwe posities zijn ingenomen, vacatures zijn ontstaan en er is geconstateerd dat er behoefte is aan senior juristen met een aanstekelijke voorbeeldrol. Mensen bij wie de inhoudelijke kennis vanzelfsprekend aanwezig is, maar die vooral opvallen omdat hun optreden als enabler een natuurlijke opstelling is. Die prettig in de omgang zijn, die luisteren en alternatieve oplossingen aandragen als het andere echt niet kan. Die relativeren en pragmatisch zijn en vooral zien wat er wel kan en niet alleen wat er niet kan.

advocaat

Je adviseert in (complexe) juridische vraagstukken, binnen de gemeente zijn dit meestal zaken waar grote belangen mee zijn gemoeid of waarvan de zaak politiek gevoelig ligt. Je werkt zowel binnen het Sociaal Domein als het Fysiek Domein en voor een groot deel richt je jouw advies op het contractenrecht, het aanbestedingsrecht en het subsidie- en staatssteunrecht.

Daarnaast ben je, zoals ook de senior juristen binnen het cluster Advies & Ontwikkeling, accountmanager voor een aantal andere afdelingen. Vanuit die rol weet je wat er speelt binnen de afdelingen wat voor JDA relevant kan zijn om op te acteren. Je laat je senioriteit gelden, omdat je de organisatie laat ervaren hoe belangrijk strategisch juridisch advies aan de voorkant kan zijn. Hiermee help je mee de afdeling JDA in haar nieuwe rol als meedenkende juridisch adviseur te positioneren.

Je toetst en past eventueel (concept) beleid aan voor wat betreft de juridische aspecten of de juridische implicaties, vaak gericht op lange termijn en met strategische impact. Ook doe je voorstellen om tijdig nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie te kunnen toepassen in de organisatie. Je bereidt specialistische juridische overeenkomsten voor, je toetst overeenkomsten en/of stelt deze op en je onderhandelt over contractuele verplichtingen.

Je ontwikkelt mede juridische processen, nieuwe juridische modellen en richtlijnen en je trekt projecten op dit terrein. Hiervoor neem je deel aan multidisciplinaire (kern)teams, zoals bijvoorbeeld de werkgroep deelnemingen/externe partijen.

Als advocaat vertegenwoordig je natuurlijk ook de organisatie, onder meer door te procederen in (civiele) procedures, hoewel dit niet vaak voorkomt.

werkzaamheden: taken en rol

Als advocaat ben je enerzijds natuurlijk vooral inhoudelijk bezig. Maar net zo belangrijk is de voorbeeldrol die je vervult in hoe je zaken benadert. Je haakt al voorin het proces aan en je weet dus wat er speelt op de afdelingen. Hoe er moet worden gehandeld moet juridisch uiteraard kloppen maar vooral moet het werkbaar zijn. En daarom is het belangrijk dat je er in verbinding met de vragende partij uit probeert te komen. Je voert het goede gesprek over wat je ziet gebeuren en je valt niet meteen terug op een strikt juridische opstelling. Tenzij dat nodig is natuurlijk.  Pragmatisch, werkbaar en toereikend. En met dat gedrag en de prikkelende vragen die je stelt, ben je een aanstekelijk voorbeeld van de jurist als enabler binnen JDA.

persoonlijk profiel

Na je studie Nederlands recht heb je de beroepsopleiding voor advocaten afgerond en heb je als advocaat een paar jaar opgetreden. Daarnaast heb je verdere trainingen en opleidingen gevolgd op het aanbestedingsrecht, het  contractenrecht en het subsidie- en staatssteunrecht. Op deze rechtsgebieden heb je ook ruime advieservaring.

Naast dat je de inhoud goed beheerst, vaar je als mens een stevige eigen koers. Je bent vindingrijk in die zin dat je helpt je klant het doel te bereiken. Hierbij wacht je niet per se af tot de vraag wordt gesteld maar signaleer je al vroeg wat nodig is voor het gewenste resultaat. Je bent een duidelijke adviseur die aangeeft welke risico’s spelen. Eentje die daarnaast niet alleen zegt wat er niet kan, maar vooral zegt wat en hoe het dan wel kan. Je vindt het leuk om door te vragen, om tot passende oplossingen te komen. Je schept draagvlak en acceptatie en blijft betrokken, ook wanneer een oplossing wordt gekozen die afwijkt van het gegeven advies.

Je bent een positieve stimulans voor je omgeving, legt goed contact maar bent soms ook onverstoorbaar. Je luistert en begrijpt, je adviseert en je lost op. Dat je terecht komt in een omgeving waarin het niet meteen een gespreid bedje is, vind je niet zo erg. Je maakt je eigen bed wel op! En daarmee zien anderen dat het ook op die manier kan. Je bent een stimulans voor je omgeving, legt goed contact maar bent soms ook onverstoorbaar. Je kunt je aanpak goed beargumenteren zonder dat je eigenwijs of onbuigzaam bent.

Je open en betrokken houding maakt dat je klanten graag jouw advies horen. En als je eens zegt dat iets echt niet kan, dan wordt dat ook aanvaard.

arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 36 uur per week, een jaaraanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Salarisschaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand/fulltime basis). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een goed (groen) bedrijfsrestaurant.

selectieprocedure

week 8             start van de wervingsprocedure en media-uiting (18 februari 2019) en in Advocatenblad 12 maart.

week 12           op 22 maart 2019 vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies

week 13           deze week vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats

week 14           deze week vindt het assessment plaats

week 15           deze week vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

 

contactpersoon

Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 290 87 210.

Graag ontvangen wij voor 18 maart je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: annette@barlaeusadvies.nl