verbinder
strategisch
pragmatisch
coach
innovatief denker
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Afdelingsmanager Stadsreiniging, Almere (208)

vast, schaal 15

Afdelingsmanager Stadsreiniging, gemeente Almere

gemeente
Almere is de 8e gemeente van Nederland met bijna 210.000 inwoners. Almere ligt centraal en is met openbaar vervoer en auto goed te bereiken. Naast de vele inwoners weten ook bedrijven Almere te vinden en voelen ook ondernemers zich thuis.

Slechts 43 jaar geleden, in 1976, werden de eerste huizen opgeleverd. Almere is nog steeds een ‘groeimachine’ met de daarbij behorende dynamiek: een groei tot 300-350.000 inwoners ligt in de verwachting; kortom Almere ontwikkelt zich steeds. Daarnaast kent Almere sinds een aantal jaren ook de karakteristieken die passen bij de beheerwerkzaamheden. Een logisch gevolg van het volwassen worden als gemeente; dat geeft een bijzondere dynamiek. Bij de Stadsreiniging, van oudsher een beheerdienst, komt dit tot uiting bij de ambities van de gemeente op bijvoorbeeld terreinen van sustainability, circulariteit en het omdenken van afval naar stedelijke grondstoffen.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de Floriade in 2022 in Almere voor te bereiden. Milieu en sustainability zijn daarbij ook de grote thema’s. Daarnaast heeft Almere een state of the art Upcyclecentrum geopend. Hier wordt afval direct geupcycled en te koop aangeboden en wordt er voorlichting gegeven over de mogelijkheden van upcycling aan burgers en scholen.

organisatie
De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 2000 ambtenaren. Almere kent een directiemodel bestaande uit een vijfkoppige directie en 19 afdelingen. Binnen de afdeling Stadsreiniging werken ca 150 mensen, verdeeld over team Schoon, team Inzameling (afval, inzameling en hergebruik), team Beleid en team Materieelbeheer (materiaalbeheer & gladheidsbestrijding).

De operatie van de Stadsreiniging van Almere doet het goed. Almere is van de grote steden een van de landelijke koplopers met het minste restafval, gemiddeld namelijk zo’n 170 kilo restafval per persoon per jaar. Om dit nog verder te verminderen, is behalve een goed geolied uitvoeringsapparaat met betrokken medewerkers, ook inzicht in en beïnvloeding van het gedrag van
bewoners nodig. In dit kader is deze afdeling ook bezig met de transitie “van afval naar grondstof” dat
vervolgens met marktwaarde verhandeld kan worden. Almere heeft wat dit betreft zeker een grote ambitie.

werkzaamheden: taken en rol
Als afdelingsmanager stuur je in eerste plaats, via vier teammanagers, de gehele operatie van de afdeling Stadsreiniging aan. Het betreft een uitvoerende afdeling met een groot logistiek complex. Deze afdeling is de motor achter de ambities van Almere op het gebied van circulariteit en sustainability. Hierdoor wordt ontwikkelingskracht, visie en beleid voor de afdeling steeds belangrijker.
Je bent er voor de teamleiders en daagt ze uit en coacht ze om tot een tactisch hoger plan te komen. Je bent het boegbeeld van de afdeling en je straalt trots uit. Veel collega’s in de operatie communiceren direct; moeiteloos en met zichtbaar plezier schakel je tussen alle niveaus.

De Stadsreiniging maakt zelf ook een enorme transitie door. Er zijn tal van Almere-brede programma’s waarin Stadsreiniging een rol speelt, al dan niet in samenwerking met andere afdelingen. Zoals bijvoorbeeld de al genoemde energy-on-upcycling en Floriade. De Stadsreiniging is een sleutelspeler in de circulariteitsgedachte van de gemeente, ze speelt een rol in de opvang van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en geeft voorlichting over scheiding en vermindering van afval. En daar stopt het niet, want jij zal ook de nodige ontwikkelingen gaan initiëren en aanjagen. Om deze vooruitgang succesvol door te kunnen voeren en vooral te kunnen faciliteren moet het strategisch vermogen van de gehele afdeling de komende jaren nog verder worden vergroot.

Om goed toekomstbestendig te zijn moet de afdeling echter ook in control blijven. Concreet betekent dit dat de bedrijfsprocessen en de bedrijfsvoering tegen het licht gehouden moeten om zo meer handvatten voor de veranderde uitvoering te realiseren. En wie weet kom jij met je mensen wel tot de conclusie dat anders denken en werken in relatie tot het begrip “afval”, wel een hele andere manier van bedrijfsvoering vereist.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor deze manager is het contact met het stadhuis en de politiek, zeker gezien de toenemende complexiteit en de grote ambities. Daar de Stadsreiniging fysiek elders in Almere ligt is het belangrijk om duidelijk de stem, de kleur en het werk van de Stadsreiniging te laten horen en zien. Met collega afdelingen leg je kruisverbanden omdat veel programma’s ook hen raken. Maar omgekeerd raken programma’s van andere afdelingen ook jouw afdeling. De Stadsreiniging begeeft zich immers overal, op elke plek van de stad. Zo zorg je ervoor dat de Stadsreiniging eerder in beeld komt aan de voorkant van de processen waar gevolgen voor reiniging en onderhoud worden bepaald.

Je bent een bevlogen adviseur van de directie. Je spart, informeert en schuurt soms met ze. Je daagt uit, creëert awareness over de zaken waar de Stadsreiniging zich voor Almere mee bezig houdt. En andersom informeer jij je mensen over wat er allemaal op het stadhuis speelt.

Als afdelingsmanager pik je nieuwe trends en ontwikkelingen op het brede terrein van de reiniging en circulariteit op en brengt deze de organisatie binnen. Duurzaamheid is de rode draad in je oriëntatie. Je bent een vernieuwend en creatief denker, die mogelijkheden ziet en deze enthousiasmerend weet te vertalen naar de werkelijkheid. Ook presenteer je het succes van Almere nationaal én internationaal naar buiten – Almere behoort niet zomaar tot de voorlopers op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

De politiek heeft grote ambities op het gebied van afval en circulariteit, die veelal met behulp van de Stadsreiniging gerealiseerd moeten worden.
Je bewaakt de grens tussen ambitie en spankracht van de gemeente voor wat betreft Reinigingsactiviteiten. En als grenzen bereikt worden, weet je dat helder en duidelijk aan directie en politiek uit te leggen. Uiteraard met een alternatief wat wel kan werken. Alleen ‘nee roepen’ is niet jouw stijl.

En last but not least weet je goed jezelf en je afdeling contact te laten maken met de samenleving. Immers, het puntje op de i zet je niet alleen door nog efficiëntere bedrijfsvoering te organiseren, maar zet je vooral door na te denken over gericht maatwerk aan de stad. Als moderne en betrokken lokale overheid weet je goed wat bewoners willen. En wat dat zou kunnen betekenen voor gedragsveranderingen van haar eigen kant. Het creëren van betrokkenheid, bewustzijn en gemeenschapszin leidt immers tot de gewenste gedragsverandering beider kanten.

persoonlijk profiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt grote interesse in de hedendaagse ontwikkelingen en uitdagingen in het vakgebied. Jij bent het gezicht van reiniging en circulariteit.
Je bent een ervaren, open en stimulerende manager; mensen krijgen van jou ruimte en vertrouwen. Je hebt ervaring in het optimaliseren van de bedrijfsvoering van een dienst of organisatie. Je toont de meerwaarde van een goede bedrijfsvoering aan je mensen en neemt ze daarin mee.

Je schakelt makkelijk tussen strategie en uitvoering en bent daarin een aanstekelijk voorbeeld voor je managers. Je helpt hen zo nodig, zich daarin verder te ontwikkelen. Je benoemt ongeladen wat er wel en niet goed gaat en je coacht je collega’s, zodat zij zich verder kunnen verbeteren. Je verbindt en maakt een samenwerkend team van je management.

Je houdt van de dagelijkse operatie. En tegelijkertijd kun je dromen en vooruit blikken over de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen in het vak en heb je een maatschappelijke antenne voor onderwerpen als circulariteit en sustainability. Hierin ben je ook ambitieus. Dat is Almere ook. Je bent een innovatief denker, je vindt het leuk om nieuwe ontwikkelingen in het vak op de voet te volgen. Constant beoordeel je of het iets voor Almere of voor de Stadsreiniging is. Je motto hierbij is: wij doen de dingen duurzaam in plaats van dat we duurzame dingen doen!

Je vindt het leuk om de boer op te gaan en te netwerken, zowel binnen als buiten Almere. Verder ben je nuchter en pragmatisch. Je hebt wel wat van de wereld gezien en bent niet meer zo snel te verrassen. Je hebt overwicht en je creëert overzicht. Je beschikt over een naturelle leiderschapsstijl en bent een out of the box denker. Je staat voor je mensen en weet, waar nodig, je grenzen aan te geven.
Bij de Stadsreiniging werkt een diverse groep gemotiveerde mensen. Er is Almere wel wat aan gelegen als deze diversiteit ook tot uiting komt bij de aanstelling voor deze specifieke functie.

arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 36 uur per week, op basis van een proefaanstelling die bij goed functioneren van rechtswege een vaste aanstelling wordt. Salarisschaal 15 (maximaal bruto maandsalaris € 7.215,-), exclusief je maandelijks individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Almere heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en een reiskostenregeling. Deze werving vindt tegelijk voor interne en externe sollicitanten plaats.

selectieprocedure
week 15 start van de wervingsprocedure en media-uiting (vrijdag 25 april 2019)
week 24 op 11 en 12 juni vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de
Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies
week 25 vinden de 2 sollicitatie-rondes bij gemeente Almere plaats.
week 26 deze week vindt een assessment plaats
week 27 deze week vindt het arbeidsvoorwaarden gesprek plaats

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel 06 204 23 195 of Annette de Graaf 06 290 872 10. Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per
e-mail: Annette@barlaeusadvies.nl.
Reageren kan tot 3 juni 2019.