vraagbaak
toegankelijk
deskundig
stevig
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Fiscaal Juridisch Beleidsadviseur, gemeente Amersfoort (207)

vast, schaal 11

gemeente
Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkelaanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei.
Amersfoort is een nog steeds groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek. In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal.

Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld zo in hartje Amsterdam (33 minuten) of Utrecht (14 minuten). Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. In een regie organisatie is de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en zijn uitvoerende taken op afstand gezet.

organisatie
Amersfoort kent een directiemodel bestaande uit een tweekoppige directie met daaronder 19 afdelingen.
Bij de afdeling Belastingen werken zo’n 30 mensen (26 fte) en bestaat uit twee teams en een Bedrijfsbureau: een team WOZ en een team Heffing & Invordering. Het laatste team wordt aangestuurd door een teammanager, team WOZ en het Bedrijfsbureau worden door de afdelingsmanager aangestuurd. De afdeling is opgebouwd als zelfstandige schakels in de keten. Dat gaat van het taxeren en vaststellen van de WOZ-waarden tot het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen. In het Bedrijfsbureau zijn de administratie, de kwaliteitsmedewerkers, de automatisering en de fiscaal juridisch adviseur (onderhavige vacature) gesitueerd.
De afdeling levert goede kwaliteit en wordt door de Waarderingskamer al meer dan vijf jaar op een rij als goed beoordeeld. Het zijn dan ook ervaren medewerkers die hier werken.
werkzaamheden: taken en rol
Jij bent het fiscaal geweten van de afdeling en daarmee ook van de gemeente, waar het gaat om de lokale heffingen en de waardering van onroerende zaken. Je adviseert college en management over het beleid en de (gemeentelijke) regelgeving in deze. Tegelijk ben je ook de vraagbaak voor je collega’s over de meest uiteenlopende fiscaal gerelateerde vragen.

Je toetst en geeft feedback op een diversiteit aan beleidsvoorstellen aan het fiscaal regime en je verschaft input voor beleid dat vaak elders in de gemeente wordt opgesteld. Over voorstellen die niet mogelijk zijn weet je duidelijk te verklaren waarom dat zo is maar bovenal probeer je een passend alternatief aan te dragen (toetsend en adviserend). Een paar voorbeelden: Amersfoort, als duurzame stad, wil graag wil onderzoeken of zonnepanelen gemeentelijk fiscaal aantrekkelijk gemaakt kunnen worden. Of vanuit Economische Zaken komt de vraag om een Bedrijfsinvesteringszone te initiëren, zodat de gemeente de daarbinnen liggende ondernemers fiscaal kan ondersteunen. Eventueel stel je zelf nieuw gemeentelijk fiscaal beleid op.

In gerechtelijke zaken vertegenwoordig je de Inspecteur en de Ontvanger in zowel de voorfase als tijdens de zitting, je zit de hoorzittingen (in de bezwaarfase) voor en je maakt het verslag.

Je kennis en ervaring houd je niet voor je maar deel je graag met je collega’s; met je deskundigheid help je de gehele afdeling op een hoger plan te krijgen. Vanuit het vier-ogenprincipe toets je de bezwaarschriften.

Je volgt de landelijke ontwikkelingen (politiek, VNG) voor wat betreft de gemeentelijke belastingen en je vertaalt de consequenties daarvan in de praktijk naar de Amersfoortse setting. Maar ook andersom vind je het leuk om Amersfoort nationaal op de fiscale kaart te zetten.

Tot slot ben je een onafhankelijk en stevig adviseur voor je wethouder. Je legt vanuit de Amersfoortse context nieuwe ontwikkelingen uit, waarbij je ook meeneemt hoe de politieke wens zich verhoudt tot de realiteit van de dag.

persoonlijk profiel
Je hebt een fiscaal/juridische opleiding op hbo/wo niveau afgerond of je hebt een bestuurskundige achtergrond aangevuld met flink fiscaal juridische kennis. Je hebt inmiddels de nodige vlieguren gemaakt bij een gemeentelijke overheid en/of gemeenschappelijk lokaal belasting orgaan. Je vindt het leuk om afwisselend te werken; zowel op casuïstiek niveau als op beleidsmatig niveau als op praktisch uitvoerend niveau.

Je bent relativerend en je behoudt het overzicht. Je bent makkelijk en soepel in de omgang en eigenlijk ben je een echte netwerker die overal zijn noodzakelijke kennis vandaan weet te halen. Daarin kun je ook anticiperend optreden. De rol van primus inter pares past je van nature. Je bent politiek sensitief en je weet wanneer je de politiek pro-actief moet benaderen. Je bent geen Little Britain jurist (“computer says no”), maar je vindt het fijn om de vraag achter de vraag te achterhalen en te komen tot een passende oplossing.
Intern ben je een politiek gevoelig adviseur. Je bent een goede sparringpartner – voor de politiek, voor je leidinggevende en voor je collega’s. Je bent geen betweter maar je bent iemand die op een aanstekelijke manier graag kennis en ervaring deelt alsmede die van anderen betrekt. Dit kun je op een open en prettige manier doen, waardoor de ander groeit.

Uiteraard is je uitdrukkingsvermogen goed, zowel schriftelijk als mondeling. Het hebben van financiële kennis is een pre. Tenslotte houd je van de vrijheid die je in Amersfoort krijgt om veel naar eigen inzicht in te regelen.

arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste formatieplaats. Het betreft hier een vaste aanstelling voor 32-36 uur per week met de proeftijd van een jaar die bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling. Salarisschaal 11 (maximaal € 4.859,- bruto per maand). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een fantastisch (groen) bedrijfsrestaurant.

selectieprocedure
week 14 start van de wervingsprocedure en media-uiting (donderdag 4 april 2019)
week 18 op 3 mei vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc
van der Poel van Barlaeus Advies
week 19 op 7 mei vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats
week 20 in deze week vindt een ontwikkelassessment plaats
Week 21 arbeidsvoorwaardengesprek.

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 29087210 en Marc van der Poel 06 204 23 195.
Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail:marc@barlaeusadvies.nl. Reageren kan tot 29 april 2019.