vakkennis
communicatief
pragmatisch
meedenkend
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Privacy Jurist sociaal Domein – 28 uur per week, gemeente Amersfoort (194)

vast, schaal 12

gemeente

Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkel aanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei. Amersfoort is bezig met prestigieuze bouwprojecten, van de zelfbouwkavels op ‘de berg’ tot de bouw van het grote nationale kunstdepot Collectiecentrum Nederland (CCNL).

In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal. Amersfoort is een nog steeds groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek.

Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld in een dik half uur in hartje Amsterdam of Utrecht. Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. In een regie organisatie is de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en zijn uitvoerende taken op afstand gezet.

organisatie

Amersfoort kent een directiemodel; een tweekoppige directie met ca. 19 afdelingen daaronder.

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) bedient de hele organisatie en het gemeentebestuur als het gaat om juridisch advies, kwaliteitszorg, privacy. Ze behandelt bezwaar- en beroepschriften op de meest uiteenlopende terreinen, beheert de verzekeringsportefeuille en verzorgt de claims- en schadeafhandelingen. De afdeling heeft net een reorganisatietraject achter de rug, waarbij nog een aantal beslissingen te nemen zijn. JDA kent twee teams: Bezwaar en Beroep en Advies. Daarnaast zijn er een paar clusters, waaronder het cluster Ontwikkeling, waar – vanwege de vele ontwikkelingen – Privacy is ondergebracht.

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (+ 40 fte) staat voor een belangrijke ontwikkelopgave: het stevig positioneren en uitbouwen van de afdeling als vertrouwde adviseur in de organisatie. Het team streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening. Hiervoor heeft de afdeling cultuurwaarden “de 11 van JDA” opgesteld: elf uitgangspunten voor de wijze waarop JDA het zijn van vertrouwd adviseur invult.

Veranderende wet- en regelgeving zoals de AVG en de veranderende verhoudingen tussen burger en overheid zorgen voor een boeiend (juridisch) speelveld. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie. Amersfoort speelt op verschillende aspecten binnen dit speelveld onder de Nederlandse gemeenten een voortrekkersrol. De bescherming van persoonsgegevens en rechtmatige en transparante dataverwerking staan in Amersfoort hoog op de agenda, dit wordt ook politiek gedragen.

Als Privacy jurist bij JDA werk je primair voor het sociaal domein. Je werkt in een team dat mag uitbreiden en nog in opbouw is. Je zal samenwerken met de Functionarissen Gegevensbescherming en andere collega’s die privacy in hun pakket hebben. JDA is je thuisbasis maar je staat in nauw contact met collega’s in het sociaal domein.

werkzaamheden: taken en rol

Jij bent vanuit JDA de linking pin tussen de werkpraktijk van het Sociaal Domein en de privacy wetgeving. Binnen Amersfoort is het Sociaal Domein in drie onderdelen opgedeeld, te weten: de afdelingen Samen Leven, Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)  en de Stichting Sociale Wijkteams. Hierbinnen worden vaak bijzondere persoonsgegevens verwerkt en spelen ingewikkelde privacyvraagstukken. Als verbindende schakel adviseer je de managers en collega’s van de betreffende afdelingen over de privacyvraagstukken.

Je ondersteunt bij en adviseert over de effecten van gegevensverwerkingen met Data Privacy Impact Assessments (DPIA’s), stelt verwerkersovereenkomsten op of toetst deze en je ondersteunt hen met praktische adviezen en oplossingen voor hun vragen. En juist hierbij maak je de vertaalslag van de wet naar de, soms weerbarstige, praktijk. Jij snapt de bekende vraag achter de vraag.

Je signaleert knelpunten, maakt risico’s inzichtelijk en adviseert praktische oplossingen. Je bent een vraagbaak voor de medewerkers die in hun werk verantwoordelijk zijn voor een correct gebruik van gegevens, conform de privacywetgeving. Dit bereik je o.a. door kennisborging en het geven van workshops aan de medewerkers binnen het Sociaal Domein.

Je werk is dan ook zeer afwisselend. De vele toepasselijke wetten, Europees, algemeen en de bijzondere, maken dat vele adviesvragen mooie puzzels worden. Je diverse palet aan klanten (van consulenten tot directie en College) vragen dat je goed kunt schakelen tussen de praktijk en het beleid en zo nodig goed kunt abstraheren maar ook kunt verbinden.

persoonlijk profiel

Je hebt een afgeronde studie rechten met aantoonbare ervaring en kennis van de privacywet- en regelgeving. Daarnaast is het fijn als je ook vertrouwd bent met de wetten in het sociaal domein. En zo niet, dan ben jij iemand die snel weet te vinden welke wetten van toepassing zijn om deze vervolgens naar de praktijk van je klanten te vertalen.

Bovenal ben je pragmatisch in die zin dat je helpt je klant het doel te bereiken. Hierbij wacht je niet per se af tot de vraag wordt gesteld maar signaleer je al vroeg wat nodig is voor het gewenste resultaat. Je bent creatief en weet je anderen mee te nemen in jouw oplossingsrichting. Je staat stevig in je schoenen en je bent goed in staat prioriteiten te stellen.

Het brede en diverse werkveld vind je juist leuk. Immers, jouw motto is wat je niet weet, kom je wel te weten.

Je bent bereid verder mee te kijken met je klanten dan sec je eigen advies. Deze open en nieuwsgierige houding maakt dat je klanten graag jouw advies horen. En als je eens zegt dat iets echt niet kan, dan begrijpt de ander dat.

arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 28 uur per week, een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Salarisschaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand/fulltime basis). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een goed (groen) bedrijfsrestaurant.

selectieprocedure

week 47       start van de wervingsprocedure en media-uiting (dinsdag 20 november 2018)

week 2      op 7 januari vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies

week 2       10 januari vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats

week 3       15 januari vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

contactpersoon

Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 290 87 210.

Graag ontvangen wij voor 31 december 2018 je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: annette@barlaeusadvies.nl