vakkennis
communicatief
pragmatisch
aanstekelijke voorbeeldrol
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

senior privacy jurist – 28 uur/week, gemeente Amersfoort (203)

vast, schaal 12

gemeente

Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkel aanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei.

In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal. Amersfoort is nog steeds een groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek.

Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld binnen veertig minuten in hartje Amsterdam of Utrecht. Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. In een regie organisatie is de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en zijn uitvoerende taken op afstand gezet.

organisatie

Amersfoort kent een ‘platte’ organisatie met een tweehoofdige directie en daaromheen 20 afdelingen die geordend zijn rond ‘domeinen’ (fysiek, sociaal, dienstverlening en bedrijfsvoering) .

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) bedient de hele organisatie en het gemeentebestuur als het gaat om juridisch advies, kwaliteitszorg, privacy. Ze behandelt bezwaar- en beroepschriften op de meest uiteenlopende terreinen, beheert de verzekeringsportefeuille en verzorgt de claims- en schadeafhandelingen. JDA kent twee teams die onder het afdelingshoofd vallen: Bezwaar & Beroep en Advies & Ontwikkeling. Daarnaast vallen er drie clusters onder een teamleider; Aansprakelijkheid & Verzekering, Administratieve Organisatie en Privacy.

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (+ 40 fte) staat voor een belangrijke ontwikkelopgave: het stevig positioneren en uitbouwen van de afdeling als betrouwbare adviseur in de organisatie. JDA ziet de jurist als ‘enabler’, iemand die vooraf al meedenkt, die mogelijkheden ziet, die probleemoplossend adviseert in verbinding met de interne klant. De afdeling heeft cultuurwaarden geformuleerd, genaamd ‘de 11 van JDA’: 11 uitgangspunten voor de wijze waarop JDA het zijn van betrouwbare adviseur invult.

En dit is het proces waar de afdeling nu in zit. De afdeling heeft net een reorganisatietraject achter de rug,  mensen zijn geplaatst, nieuwe posities zijn ingenomen, vacatures zijn ontstaan en er is geconstateerd dat er behoefte is aan senior juristen met een aanstekelijke voorbeeldrol. Mensen bij wie de inhoudelijke kennis vanzelfsprekend aanwezig is, maar die vooral opvallen omdat hun optreden als enabler een natuurlijke opstelling is. Die prettig in de omgang zijn, die luisteren en alternatieve oplossingen aandragen als het andere echt niet kan. Die relativeren en pragmatisch zijn en vooral zien wat er wel kan en niet alleen wat er niet kan.

privacy

Veranderende wet- en regelgeving zoals de AVG en de veranderende verhoudingen tussen burger en overheid zorgen voor een boeiend (juridisch) speelveld. Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie. Amersfoort speelt op verschillende aspecten binnen dit speelveld onder de Nederlandse gemeenten een voortrekkersrol. De bescherming van persoonsgegevens en rechtmatige en transparante dataverwerking staan in Amersfoort hoog op de agenda, dit wordt ook politiek gedragen.

Als senior jurist met de portefeuille privacy werk je primair voor het sociaal domein. Het Sociaal Domein is opgedeeld over de afdelingen Samen Leven, Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)  en de Stichting Sociale Wijkteams. Hierbinnen worden vaak (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt en spelen ingewikkelde privacy vraagstukken.

Als verbindende schakel adviseer je de managers en collega’s van de betreffende afdelingen over  privacy vraagstukken. JDA is je thuisbasis maar je staat ook in nauw contact met collega’s in het sociaal domein. Daar zitten namelijk de eerste aanspreekpunten die privacy vraagstukken van het sociaal domein als neventaak in hun pakket hebben zitten. Jij verhoudt je tot hen en ook tot de afdelingsmanager van het sociaal domein, net als de Functionaris Gegevensbescherming.

 Je ondersteunt bij en adviseert over de effecten van gegevensverwerkingen met Data Privacy Impact Assessments (DPIA’s), stelt verwerkersovereenkomsten op of toetst deze en je ondersteunt voornamelijk het sociaal domein met praktische adviezen en oplossingen voor hun vragen.

Je signaleert knelpunten, maakt risico’s inzichtelijk en adviseert praktische oplossingen. Je bent een vraagbaak voor de medewerkers die in hun werk verantwoordelijk zijn voor een correct gebruik van gegevens, conform de privacywetgeving.

werkzaamheden: taken en rol

Als senior jurist ben je enerzijds natuurlijk vooral inhoudelijk bezig. Maar net zo belangrijk is de voorbeeldrol die je vervult in je pragmatische benadering van de materie. Hoe er juridisch gezien kan worden omgegaan met privacy moet uiteraard kloppen maar vooral werkbaar zijn. En daarom is het belangrijk dat je er in verbinding met de vragende partij uit probeert te komen. Je voert het goede gesprek over wat je ziet gebeuren en zal niet meteen terugvallen op een strikt juridische opstelling. Tenzij dat nodig is natuurlijk.

Iedereen in Amersfoort, van hoog tot laag, is op zijn eigen manier met privacy bezig en heeft een eigen interpretatie van hoe het hoort. De vraag is echter: hoe krijg je het weer terug naar prettig werkende proporties. Als het een niet mag, wat mag dan wel? Jij geeft een goede vertaling van de theorie naar de dagelijkse praktijk. Pragmatisch, werkbaar en toereikend. Je hoeft geen 10 te halen om iets te laten slagen. En met dat gedrag en de prikkelende vragen die je stelt, ben je een aanstekelijk voorbeeld van de jurist als enabler binnen JDA.

persoonlijk profiel

Je hebt een afgeronde studie rechten met aantoonbare gedegen (=jarenlange) ervaring en kennis van de privacywet- en regelgeving. Daarnaast is het een plus als je ook vertrouwd bent met de wetten in het sociaal domein. Maar zo niet, dan ben jij iemand die snel weet te vinden welke wetten van toepassing zijn om deze vervolgens naar de praktijk van je klanten te vertalen.

Belangrijker is je instelling en je gedrag. Je bent vindingrijk in die zin dat je helpt je klant het doel te bereiken. Hierbij wacht je niet per se af tot de vraag wordt gesteld maar signaleer je al vroeg wat nodig is voor het gewenste resultaat. Dat je terecht komt in een omgeving waarin het niet meteen een gespreid bedje is, vind je niet zo erg. Je maakt je eigen bed wel op! En daarmee zien anderen dat het ook op die manier kan. Je bent een stimulans voor je omgeving, legt goed contact maar bent soms ook onverstoorbaar. Je kunt je aanpak goed beargumenteren zonder dat je eigenwijs of onbuigzaam bent. Je luistert en begrijpt, je adviseert en je lost op. En daarmee kun je een beweging van anders opstellen veroorzaken.

Je bent creatief en je weet anderen mee te nemen in jouw oplossingsrichting. Je staat stevig in je schoenen en je bent goed in staat prioriteiten te stellen. Je vindt het leuk om door te vragen, om tot passende oplossingen te komen. Dat je terecht komt in een omgeving waarin het niet meteen een gespreid bedje is, vind je niet zo erg. Je maakt je eigen bed wel op! En daarmee zien anderen dat het ook op die manier kan.. Je bent een stimulans voor je omgeving, legt goed contact maar bent soms ook onverstoorbaar.

Je kunt je aanpak goed beargumenteren, ook naar de FG of je privacy collega’s, zonder dat je eigenwijs of onbuigzaam bent. In het krachtenveld “Privacy”, met al z’n spelers en belangen ben je rolvast en zo een rolmodel voor de anderen. Je luistert en begrijpt, je adviseert en je lost op. En zodoende kun je een beweging van je anders opstellen veroorzaken.

Je open en nieuwsgierige houding maakt dat je klanten graag jouw advies horen. En als je eens zegt dat iets echt niet kan, dan wordt dat ook aanvaard.

arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 28 uur per week,  eerst een jaaraanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Salarisschaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand/fulltime basis). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een goed (groen) bedrijfsrestaurant.

selectieprocedure

week 9             start van de wervingsprocedure en media-uiting (maandag 18 februari 2019)

week 11           op 13 maart 2019 vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies

week 12           deze week vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats

week 13           deze week vindt het assessment plaats

week 14           deze week vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

 

contactpersoon

Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 290 87 210.

Graag ontvangen wij voor 10 maart je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: annette@barlaeusadvies.nl