zelfstandig
vakbekwaam
resultaatgericht
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Projectleider Processen & Gegevens, UW Samenwerking (IJsselstein en Montfoort) 183

tijdelijk voor 1 jaar, schaal 11

UW Samenwerking

Utrechtse Waarden Samenwerking (UW Samenwerking) is per 1 januari 2014 ontstaan uit een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten IJsselstein (34.000 inwoners) en Montfoort (14.000 inwoners). Beide gemeenten hebben een historisch centrum met moderne voorzieningen. Hier om heen liggen uitbreidingswijken, bedrijventerreinen en een buitengebied. IJsselstein heeft daarbij ook een sterk regionale functie.

Organisatie

De ca 250 medewerkers van UW Samenwerking werken voor twee zelfstandige gemeentebesturen, die van gemeente IJsselstein en die van gemeente Montfoort. UW Samenwerking werkt volgens de beginselen van de regiegemeente.

UW Samenwerking heeft zich de afgelopen drie jaar doorontwikkeld naar een organisatie waarbij een groot deel van de uitvoerende taken op afstand is gezet. Dat laatste is gebeurd door het oprichten van – of het zoeken van aansluiting bij – uitvoeringsorganisaties in de regio. Zo verzorgt de Omgevingsdienst Utrecht (ODRU) de uitvoering van milieu- en omgevingstaken voor onder andere UW Samenwerking en wordt in gemeente IJsselstein het huishoudelijk afval opgehaald door het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).

In UW Samenwerking wordt van medewerkers verwacht dat zij zaakgericht werken. In teams met regisseurs werkt men zelfstandig. Medewerkers werken actief aan hun persoonlijke ontwikkeling. De organisatie ontwikkelt zich continu om in te spelen op veranderingen, goede dienstverlening naar burgers en bedrijven te garanderen en regie te houden op de uitvoering. Dit betekent dat het organisatie-ontwikkeltraject in een constante beweging is.

Voor UW Samenwerking wordt het gemeentelijk beleid binnen Regie ontwikkeld. Naast Regie kent de organisatie het onderdeel Services, dat vervolgens bestaat uit Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Drie managers geven hier leiding aan. Deze drie onderdelen en gemeentebesturen worden ondersteund door concernadvies en HR – advies.

Binnen Regie wordt onder leiding van 4 programmaregisseurs de strategie en het beleid van beide gemeenten gemaakt. Binnen Dienstverlening vinden alle klantcontacten plaats. Onder Bedrijfsvoering vallen onder andere het team Financiën , Processen & Gegevens en ICT.

Binnen het team Processen & Gegevens werken ca 10 collega’s. Hierbinnen is de extra vacature van projectleider ontstaan. Het betreft hier een tijdelijke functie van één jaar.

 Als projectleider is je hoofdonderzoek het direct uitvoering geven aan het onderzoek naar het huidige zaaksysteem en de toekomstige bestendigheid van dit zaaksysteem voor UW Samenwerking. Dit is je voornaamste hoofdonderzoek dat je ook zelf uitvoert. Mei 2018 loopt de aanbesteding af en voor die tijd moet het duidelijk zijn of de informatiehuishouding met het huidige zaaksysteem zal worden gecontinueerd of dat er een nieuwe aanbesteding moet worden uitgeschreven. In dit project zijn de onderdelen archiveren, website, koppelingen, basisregistraties volgens de richtlijnen van het informatiebeleidsplan (IBP) van essentieel belang. In het onderzoek moet worden meegenoment welke informatieveoorziening nodig is voor de organisatie en op ICT gebied.

Na het hoofdonderzoek maak je een stappenplan welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden. Hierin wordt ook de toekomst van ons extranet/RIS meegenomen

Daarnaast ben je als projectleider verantwoordelijk, voor het bepalen welke stappen er genomen moeten worden bij de migratie van de DMS systemen.

Werkzaamheden, taken en rol

Je voert het complexe onderzoek over de al dan niet continuering van het huidige zaaksysteem uit. Hiervoor is al een projectplan op hoofdlijnen opgesteld. Je zoekt uit waar het zaaksysteem voor UW Samenwerking aan moet voldoen, wat de huidige knelpunten zijn voor zowel het ambtelijke als het bestuurlijke proces. Je brengt de plussen en de minnen van alle opties in kaart zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen.

Op dit moment werkt UW Samenwerking nog met de document managementsystemen Decos (van oudsher uit de gemeente Montfoort) en Corsa (van oudsher uit de gemeente Ijsselstein) die beiden nog niet goed in het huidige zaaksysteem zijn overgegaan. De vraag is dus hoe deze migratie naar een zaaksysteem het beste kan plaatsvinden; iets waar de projectleider zich ook over moet buigen in het onderzoek.

Persoonlijk profiel

Je hebt echt vakkennis; je beschikt over grondige kennis van zaaksystemen, kent de opgave van gemeenten en overziet de consequenties van keuzes. Je hebt een brede kijk op informatiemanagement met al haar ontwikkelingen. Je hebt minimiaal een HBO opleiding maar belangrijker is je kennis en praktijk-ervaring. Je kunt complexe zaken simpel maken, je bent analytisch en uitputtend in je onderzoeks-vraag. Aan het einde van het jaar ligt er een volledig advies voor UW Samenwerking om mee te kunnen beslissen.

Je bent initiatiefrijk en communicatief – je weet wat relevante informatie is en die krijg je ook (geobjectiveerd) boven tafel.

Sleutelwoorden zijn: zelfstandig, vakbekwaam en resultaatgericht.

 Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling bij UW Samenwerking, 18 uur per week, in tijdelijke dienst voor een jaar. Salarisindicatie: schaal 11 (maximaal

€ 4740,- exclusief vakantiegeld 8% en 6% eindejaarsuitkering) bij volledig dienstverband.

contactpersoon

Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06-29.08.72.10.

Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam voor 1 november per e-mail: annette@barlaeusadvies.nl.