faciliterend
meedenkend
communicatief
ondernemend
aanstekelijke voorbeeldrol
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Senior Adviseur Juridische Kwaliteitszorg / Juridisch Organisatie Adviseur, gemeente Amersfoort (205)

vast, schaal 12

gemeente

Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkelaanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei.

In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal. Amersfoort is nog steeds een groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek.

Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld binnen veertig minuten in hartje Amsterdam of Utrecht. Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.

De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. In een regie organisatie is verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en zijn uitvoerende taken op afstand gezet.

organisatie

Amersfoort kent een ‘platte’ organisatie met een tweehoofdige directie en daaromheen 20 afdelingen die geordend zijn rond ‘domeinen’ (fysiek, sociaal, dienstverlening en bedrijfsvoering).

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) bedient de hele organisatie en het gemeentebestuur als het gaat om juridisch advies, kwaliteitszorg, privacy. Ze behandelt bezwaar- en beroepschriften op de meest uiteenlopende terreinen, beheert de verzekeringsportefeuille en verzorgt de claims- en schadeafhandelingen. JDA kent twee teams die onder het afdelingshoofd vallen: Bezwaar & Beroep en Advies & Ontwikkeling. Daarnaast vallen er drie clusters onder een teamleider; Aansprakelijkheid & Verzekering, Administratieve Organisatie en Privacy.

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (+ 40 fte) staat voor een belangrijke ontwikkelopgave: het stevig positioneren en uitbouwen van de afdeling als betrouwbare adviseur in de organisatie. JDA ziet de jurist als ‘enabler’, iemand die vooraf al meedenkt, die mogelijkheden ziet, die probleemoplossend adviseert in verbinding met de interne klant. De afdeling heeft cultuurwaarden geformuleerd, genaamd ‘de 11 van JDA’: 11 uitgangspunten voor de wijze waarop JDA het zijn van betrouwbare adviseur invult.

En dit is het proces waar de afdeling nu in zit. De afdeling heeft net een reorganisatietraject achter de rug, mensen zijn geplaatst, nieuwe posities zijn ingenomen, vacatures zijn ontstaan en er is geconstateerd dat er behoefte is aan senior juristen met een aanstekelijke voorbeeldrol. Mensen bij wie de inhoudelijke kennis vanzelfsprekend aanwezig is, maar die vooral opvallen omdat hun optreden als enabler een natuurlijke opstelling is. Die prettig in de omgang zijn, die luisteren en alternatieve oplossingen aandragen als het andere echt niet kan. Die relativeren en pragmatisch zijn en vooral zien wat er wel kan en niet alleen wat er niet kan.

Advies & Ontwikkeling – taken en rollen

Dit team bestaat uit 2 advocaten (waarvan 1 vacature). 3 juridisch adviseurs en 2 senior juridisch adviseurs die adviseren op het sociaal, fysiek en privaatrechtelijk domein in de gemeente. De gezochte senior juridisch adviseur Ontwikkeling/JKZ is de spin in het web waar het gaat over juridische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de organisatie.

Er zijn tal van juridische ontwikkelingen waar de gemeente zich op moet voorbereiden, zo komen de Wnra en de Wvggz eraan. Veel ontwikkelingsvraagstukken waaraan deze adviseur werkt, kunnen politiek gevoelig liggen.

Het signaleren hiervan gebeurt natuurlijk al binnen de afdelingen van de gemeente zelf maar vanuit JDA ligt daar een ondersteunende en soms leidende rol. Vragen als: “Is het de vakafdeling duidelijk wat de gevolgen van de wetswijziging zijn? Wat betekent dat voor bepaalde beschikkingen? Is kennis aanwezig? Moet er op een andere manier gewerkt gaan worden?” komen dan uit de koker van de adviseur Ontwikkeling. In gesprek met de vakafdeling kan de adviseur tot praktische oplossingen komen als het aanbieden van een training of workshop of het verder ontwikkelen van tools, maar de vakafdelingen zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor het verder oppakken ervan.

Deze adviseur reageert op vragen maar heeft de positie om ook zelf steekproeven te initiëren. Voor zijn/haar collega juridisch adviseurs binnen het team A&O is de senior adviseur Ontwikkeling/JKZ de overstijgende vraagbaak.

Hij/zij richt zich daarnaast ook op de eigen afdeling – JDA kan qua eigen organisatie en inrichting ook goed kritisch opbouwende hulp gebruiken, bijvoorbeeld in de slag naar het minder juridisch taalgebruik.

Een andere belangrijke taak van deze adviseur is het inrichten en organiseren van Juridische Kwaliteitszorg, waarbij geldt dat er een grotere juridische bewustwording moet ontstaan in de organisatie. Daaronder valt oa:

Bewustwording, signaleren, oplossen, praktisch meedenken, voorlichten, aanpakken, pionieren, de boer op – dat zijn wat kernbegrippen die deze functie karakteriseren. De functie is nieuw en bestaat vooralsnog uit een gewenst ideaal van activiteiten en oplossingen. Het is de bedoeling dat de adviseur deze functie, samen met de afdelingsmanager, gaat vormgeven en positioneren in JDA én in de organisatie Amersfoort. Dat het geen vastomlijnde functie is maar eentje die je zelf gaat kneden, moet je dus niet afschrikken maar juist aanspreken.

 voorbeeldrol

Als senior jurist ben je enerzijds natuurlijk vooral inhoudelijk bezig. Je weet praktisch mee te denken met wat een goede voorbereiding is voor veranderende wetgeving. Maar net zo belangrijk is de voorbeeldrol die je vervult. Jij helpt mee aan het positioneren van de afdeling JDA in de organisatie onder andere omdat je laat zien hoe belangrijk strategisch juridisch advies aan de voorkant is. Je bent creatief, denkt in oplossingen en verbetering. Mensen weten jou te vinden maar jij weet de mensen ook te vinden. Het juridische kader moet kloppen maar ook werkbaar zijn, je hoeft geen 10 te halen om iets te laten slagen. En met dat gedrag en de prikkelende vragen die je stelt, ben je een aanstekelijk voorbeeld van de jurist als enabler binnen JDA.

persoonlijk profiel

Je hebt een afgeronde studie rechten en hebt ervaring met Juridische Kwaliteitszorg en met het adviseren vanuit een staffunctie. Je bent gewend om voorstellen te schrijven en kent het spel van draagvlak creëren zodat de besluitvorming soepel verloopt. Je ervaring met werken binnen politieke bestuurlijke verhoudingen heb je bij voorkeur opgedaan bij de overheid of in een andere bestuurlijke omgeving.

Je bent een praktisch denker, die goed vooruitblikt en de juiste kritische vragen weet te stellen. Of het dan gaat over de inrichting van de processen, de financiële gevolgen van veranderingen of het kennisniveau van collega’s, je vindt het allemaal even boeiend. Je bent een goede schakel tussen de theorie en de praktijk.

Je wacht niet af tot de veranderingen voor de deur staan maar je signaleert al vroeg wat er gaat veranderen en hoe een vakafdeling zich daarop kan voorbereiden. Je denkt eerst goed door over consequenties, gaat kijken wat dit betekent voor de organisatie en pas daarna kom je met een doordacht advies. Je bent positief kritisch, staat stevig in je schoenen en je bent goed in staat prioriteiten te stellen. Je vindt het leuk om door te vragen, om tot passende oplossingen te komen.

Dat je terecht komt in een omgeving waarin het niet meteen een gespreid bedje is, vind je niet zo erg. Je maakt je eigen bed wel op! En daarmee zien anderen dat het ook op die manier kan. Je bent een aanstekelijke stimulans voor je omgeving, met een open en opgewekte insteek. Je legt goed contact maar bent soms ook onverstoorbaar. Je neemt graag het voortouw waarbij je continu blijft schakelen tussen werkbaar en juridisch kloppend.

Je open en nieuwsgierige houding maakt dat je klanten graag jouw advies horen. En als je eens zegt dat iets echt niet kan, dan wordt dat ook aanvaard.

arbeidsvoorwaarden

Het betreft hier een vaste formatieplaats. Aanstelling voor 36 uur per week, eerst een jaaraanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Salarisschaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand/fulltime basis). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een goed (groen) bedrijfsrestaurant.

selectieprocedure

week 10           start van de wervingsprocedure en media-uiting (zaterdag 2 maart 2019)

week 13           op donderdag 28 maart 2019 vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies

week 14           deze week vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats

week 15           deze week vindt het assessment plaats

week 16           deze week vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

 contactpersoon

Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 290 87 210.

Graag ontvangen wij voor 25 maart je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: annette@barlaeusadvies.nl