Verbinder
Communicatief
Aanstekelijke voorbeeldrol
Vernieuwer
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Senior Jurist Bezwaar en Beroep, focus sociaal domein, Amersfoort (209)

vast, schaal 12

gemeente
Amersfoort is de 15e gemeente van Nederland met ruim 155.000 inwoners. Hier is het goed leven, wonen en werken. In het historische stadscentrum zie je het verleden terug in de vele monumentale panden aan sfeervolle grachten. Er is een uitgebreid winkel aanbod en in de smalle straatjes en op de pleinen van het centrum vind je veel restaurantjes en terrassen. Maar Amersfoort heeft ook prachtige stadsparken en bij de stadsgrenzen begint de natuur van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Gelderse Vallei. Amersfoort is bezig met prestigieuze bouwprojecten, van de zelfbouwkavels op ‘de berg’ tot de bouw van het grote nationale kunstdepot Collectiecentrum Nederland (CCNL).
In Amersfoort wonen relatief veel jonge gezinnen. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de wijken in Amersfoort bieden dit allemaal. Amersfoort is nog steeds een groeiende stad. Dat zorgt voor dynamiek.
Wat werken en wonen betreft, kun je niet centraler in Nederland terecht. Met de trein sta je bijvoorbeeld binnen veertig minuten in hartje Amsterdam of Utrecht. Door de centrale ligging is Amersfoort ook een plaats waar veel bedrijven en organisaties hun hoofdkantoor hebben en waar ondernemers zich thuis voelen.
De ambtelijke organisatie is behoorlijk compact en bestaat uit zo’n 850 ambtenaren. In een strakke regie organisatie is de verantwoordelijkheid laag in de organisatie gelegd en zijn veel uitvoerende taken op afstand gezet.
De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) heeft een belangrijke taak om de andere afdelingen te adviseren over tal van juridische aspecten bij de ontwikkeling van verschillende beleidsvoorstellen en de uitvoering van hun werk.
organisatie
Amersfoort kent een ‘platte’ organisatie met een tweehoofdige directie en daaromheen 20 afdelingen die geordend zijn rond ‘domeinen’ (fysiek, sociaal, dienstverlening en bedrijfsvoering) .
De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) bedient de hele organisatie en het gemeentebestuur als het gaat om juridisch advies, kwaliteitszorg, privacy. Ze behandelt bezwaar- en beroepschriften op de meest uiteenlopende terreinen, beheert de verzekeringsportefeuille en verzorgt de claims- en schadeafhandelingen. JDA kent twee teams die onder het afdelingshoofd vallen: Bezwaar & Beroep en Advies & Ontwikkeling. Daarnaast vallen er drie clusters onder een teamleider; Aansprakelijkheid & Verzekering, Administratieve Organisatie en Privacy.

De afdeling Juridische Dienstverlening en Advies (+ 40 fte) staat voor een belangrijke ontwikkelopgave: het stevig positioneren en uitbouwen van de afdeling als betrouwbare adviseur in de organisatie. JDA ziet de jurist als ‘enabler’, iemand die vooraf al meedenkt, die mogelijkheden ziet, die probleemoplossend adviseert in verbinding met de interne klant. De afdeling heeft cultuurwaarden geformuleerd, genaamd ‘de 11 van JDA’: 11 uitgangspunten voor de wijze waarop JDA het zijn van betrouwbare adviseur invult.

Dit is het proces waar de afdeling nu in zit. De afdeling heeft net een reorganisatietraject achter de rug, mensen zijn geplaatst, nieuwe posities zijn ingenomen, vacatures zijn ontstaan en er is geconstateerd dat er behoefte is aan een senior jurist met een aanstekelijke voorbeeldrol, bij wie de inhoudelijke kennis vanzelfsprekend aanwezig is, maar die vooral opvalt omdat het optreden als enabler een natuurlijke opstelling is. Iemand die prettig in de omgang is, die luistert en alternatieve oplossingen aandraagt waar nodig. Die kan relativeren en pragmatisch is en vooral ziet wat er wel kan en niet alleen wat er niet kan.

Als senior jurist Bezwaar & Beroep met het aandachtsgebied het sociaal domein, heb je te maken met de ontwikkelingen aldaar. De complexiteit van (lokale) wet- en regelgeving en de decentralisaties in het sociaal domein met de daarbij komende extra taken en verantwoordelijkheden voor de gemeente maken tezamen dat het speelveld voor de gemeente en dus ook JDA als juridische dienstverlener complexer is geworden. Het team Bezwaar & Beroep is in ontwikkeling en wordt verder opgebouwd. Concreet betekent dit dat er gewerkt gaat worden aan het 4 ogen principe, slimmere werkprocessen worden bedacht, dat meer zelfstandigheid wordt bevorderd en dat er een wat verder gaande taakspecialisering komt waar tot voor kort elke medewerker nog all round moest kunnen optreden.

En last but not least: de afdeling moet slagvaardiger en effectiever gaan werken. Soms is bijvoorbeeld een telefonische oplossing of persoonlijk gesprek meer voorhanden dan het opstarten van een juridische oplossing.
werkzaamheden: taken en rol
Je werkgebied is het sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten en schuldhulpverlening. Als senior jurist behandel jij die bezwaarschriften en beroepszaken over besluiten van de burgemeester, het college van B&W en/of de gemeenteraad.
Voorkomende werkzaamheden zijn zelfstandig dossieronderzoek en het voorbereiden van zittingen. Als je kansen ziet kies je liever een informele oplossing tussen bewoners en gemeente dan het lopen van de formele juridische weg. Je vertegenwoordigt de gemeente in bestuursrechtelijke procedures in het sociaal domein breed (bezwaar- en beroepszaken, voorlopige voorzieningen en huisverboden); je stelt de besluiten op bezwaar op, voert verweer en treedt op ter zitting bij de bestuursrechter.

Daarnaast heb je vanuit jouw dagelijkse praktijk als behandelaar van bezwaar-en beroepszaken veel contact met het beleid en de uitvoering van de gemeente – je geeft feedback om deze op te lijnen op de inhoud en het waarom van bepaalde besluiten in bezwaar of beroep toe te lichten en het niet in een black box te laten belanden. Meer in het algemeen analyseer je uitkomsten van bezwaarprocedures op verbeterpunten voor het gevoerde beleid van de gemeente en heb je een voortrekkersrol in het signaleren van knelpunten in het primaire- of bezwaar- en beroepsproces om vervolgens projecten gericht op de verbetering daarvan op te starten. Met je collega’s van advies vorm je een tandem in deze.

Je onderhoudt de in- en externe contacten en verzorgt zelfstandig de rapportages over ontwikkelingen in bezwaren en beroepen in het sociaal domein.

Een belangrijk onderdeel van je werk is voorts het helpen de afdeling te vernieuwen en optimaliseren, om als afdeling de hierboven genoemde ontwikkelingen adequaat het hoofd te kunnen bieden. Hierin treed je als primus inter pares op. Je vindt het leuk om een voortrekkersrol te nemen en op een positieve manier mensen te betrekken.

persoonlijk profiel
Naast academisch werk- en denkniveau (Nederlands Recht) vragen we aantoonbare trainingen en opleidingen op je vakgebied. Je bent vertrouwd met de wetten en het beleid in het sociaal domein – WMO en Participatiewet in het bijzonder. Je hebt pleit- en onderhandelingservaring en bent een goede procesjurist. Je hebt snel door welke wet- en regelgeving van toepassing is en kan deze vervolgens naar de praktijk van je klanten vertalen.

De sleutel tot succes van deze senior jurist is naast die relevante inhoudelijke werkervaring vooral gelegen in je instelling en je gedrag en de rol die je speelt in de afdeling in samenwerking met de andere (senior) juristen en de afdelingsmanager. Je bent vindingrijk in die zin dat je helpt je klant het doel te bereiken. Hierbij wacht je niet per se af tot de vraag wordt gesteld maar signaleer je al vroeg wat nodig is voor het gewenste resultaat. Je bent creatief, je verbindt en je weet anderen mee te nemen in jouw oplossingsrichting. Je staat stevig in je schoenen en je bent goed in staat prioriteiten te stellen. Je vindt het leuk om door te vragen, om tot passende oplossingen te komen. Jij bent een meedenker.

Enerzijds ben je natuurlijk vooral inhoudelijk bezig. Je weet praktisch mee te denken met wat een goede strategie is in de afwikkeling zaak kijkend naar de verschillende belangen die er spelen. Maar net zo belangrijk is de voorbeeldrol die je vervult. Jij helpt mee aan het positioneren van de afdeling JDA in de organisatie onder andere omdat je laat zien hoe belangrijk het is dat we leren van uitspreken en onze aanpak, werkwijze en beleid hierop bijstellen. Mensen weten jou te vinden maar jij weet de mensen ook te vinden. En met je gedrag en de prikkelende vragen die je stelt, ben je een aanstekelijk voorbeeld van de jurist als enabler binnen JDA.

Dat je terecht komt in een omgeving waarin het niet meteen een gespreid bedje is, vind je niet zo erg. Je maakt je eigen bed wel op! En daarmee zien anderen dat het ook op die manier kan. Je bent een stimulans voor je omgeving, legt goed contact maar bent soms ook onverstoorbaar. Je kunt je aanpak goed beargumenteren zonder dat je eigenwijs of onbuigzaam bent. Je luistert en begrijpt, je adviseert en je lost op. En daarmee kun je op constructieve wijze verandering brengen in de tot dan gangbare aanpak of werkwijze.
Je open en nieuwsgierige houding maakt dat collega’s en klanten graag jouw advies horen. En als je eens zegt dat iets echt niet kan, dan wordt dat ook aanvaard.

arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste formatieplaats, een jaaraanstelling voor 36 uur per week, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Salarisschaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand). Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Amersfoort heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald) en beschikt over een goed (groen) bedrijfsrestaurant.

selectieprocedure
week 19 start van de wervingsprocedure en media-uiting (zondag 5 mei 2019)
week 23 op 3 juni vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies
week 24 deze week vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Amersfoort plaats
week 25 deze week vindt een assessment plaats
week 26 idealiter vindt deze week het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Annette de Graaf 06 290 87 210
Graag ontvangen wij voor 30 mei je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: annette@barlaeusadvies.nl