Kennis UAV-GC
Organisatie inrichting
Kennis van infrastructuur
Pionieren
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Teamleider Integraal Beheer Openbare Buitenruimte, unit Zandvoort, Spaarnelanden, Zandvoort (200)

vast, schaal 42.000 - 65.000

organisatie
Spaarnelanden nv is een integraal onderhoudsbedrijf in de regio Kennemerland dat zorgt voor een prettig leefbare en goed bereikbare openbare ruimte in gemeente Haarlem. Sinds januari 2018 verzorgt Spaarnelanden ook het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Zandvoort

De werkwijze van Spaarnelanden wordt gekenmerkt door een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid, terugkerend in een drietal thema’s: leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Spaarnelanden heeft een veelzijdig pakket aan taken en verantwoordelijkheden. In Zandvoort is Spaarnelanden verantwoordelijk voor Groen en Reiniging, Afval, Verhardingen, Rioleringen, Strand, Spelen en Coördinatie meldingen. Bij Spaarnelanden werken circa 285 medewerkers.

Zandvoort is vooraanstaande badplaats met ongeveer 17.000 inwoners. Het strand en de duinen maken dit een plaats waar jaarlijks zo’n zes miljoen mensen komen recreëren of hun vakantie vieren. Deze aparte dynamiek geeft ook een aantal grootstedelijke aspecten aan het dorp Zandvoort. In horeca, bedrijvigheid en service level van de openbare ruimte komt het bijzondere tot uitdrukking: rijden naar Zandvoort geeft al een beetje vakantiegevoel!
Spaarnelanden is nu de strategische partner voor de gemeente Zandvoort voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Vanuit de locatie Zandvoort wordt door circa 60 medewerkers, samen met veelal lokale partijen, gewerkt aan een prettige leefomgeving voor zowel toeristen als bewoners. In de dagelijkse praktijk is het nu zo dat ongeveer de helft van het aantal mensen op inhuurbasis van externe partijen betrokken wordt. De andere helft is in dienst bij Spaarnelanden.

werkzaamheden: taken en rol
In verband met een verdere professionaliseringslag is de vacature teamleider vacant. Gelet op de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de unit Zandvoort van Spaarnelanden, wordt gezocht naar een teamleider met kennis van Infrastructuur. Deze inhoudelijke kennis is nodig om de kaders van het team Infra te bewaken en te beoordelen of bijvoorbeeld beheersplannen en offertes inhoudelijk juist zijn. Deze kennis is nu nog beperkt in eigen huis aanwezig, omdat juist in deze tak van sport nog veel mankracht en expertise wordt ingehuurd.
Daarnaast moet er gebouwd worden! Deze teamleider vindt het dan ook leuk om de organisatie samen met zijn collega’s verder uit en op te bouwen. Hoe de organisatie er precies uit komt te zien is namelijk niet in beton gegoten maar mede afhankelijk van de input van deze teamleider.

Tussen gemeente Haarlem & Zandvoort en Spaarnelanden zijn de opdrachten in zogenaamde DDO’s (Domein Dienstverlening Overeenkomsten) gegoten. Dit is het kader waarbinnen de afspraken vallen. De opdrachtgever is een regie-gemeente en er wordt gewerkt op basis van UAV-GC contracten. Het is dus noodzakelijk dat de teamleider UAV-GC kennis bezit. De teamleider is budgetverantwoordelijk voor de gesloten contracten met de opdrachtgever (de gemeente) en voert met haar ook de voortgangsgesprekken over de uitvoering van de contracten.

De teamleider stuurt, samen met zijn twee collega’s, de gehele uitvoeringsorganisatie in Zandvoort aan. Dit vanuit de gedachte dat een ieder vanuit zijn kracht en expertise werkt en tegelijk wel integraal voor het totaal verantwoordelijk is en dus ook elkaars werkzaamheden kunnen overnemen.
Het accent zal in eerste instantie liggen op de terreinen Wegen, Rioleringen en Strand. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat je de inzet van zowel je eigen mensen als de inhuur coördineert en zorgt dat iedereen optimaal zijn werk kan doen. Hierbij is de gedachte om ter zijner tijd een grotere eigen afdeling op te bouwen met een beperktere flexibele schil daaromheen. Met andere woorden: je gaat meer je eigen organisatie opbouwen. Tegelijk maak je met je team de slag naar een andere manier van werken: meer eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Door dan ook nog meer met een LEAN-bril op naar de werkprocessen te kijken, houd je tijd over voor meer innovatie en ontwikkeling van de organisatie an sich. Zo creëer je meer kansen op onderwerpen als bijvoorbeeld innovatie en duurzaamheid.

persoonlijk profiel
Je beschikt over een opleiding op HBO niveau met civieltechnische achtergrond. Je hebt inhoudelijke kennis van Infrastructuur (het onderhoud en beheer van Wegen en Rioleringen) en een pré is als je dat ook hebt met het onderhoud en beheer van het Strand. Met andere woorden, wat er door je team op straat of strand wordt gedaan, is je bekend.

Je hebt ervaring met het werken in contractvorm, bij voorkeur op basis van de UAV-GC methodiek. Wat er afgesproken is tussen Spaarnelanden en de opdrachtgever is het uitgangspunt van de te verrichten werkzaamheden. Deze contracten gebruik je dus als basis voor de inrichting en aansturing van het werk. Daarnaast is kennis en ervaring op het gebied van assetmanagement ook een pré.

Daarnaast kun je op tactisch niveau met je leidinggevende en het bedrijf Spaarnelanden meedenken. Samen sta je ervoor om deze organisatie (unit Zandvoort) verder vorm en inhoud te geven. Daarbij maak je gebruik van elkaars talenten en kennis en zo trek je ook de organisatie tot een hoger plan.
Je spreekt de mensen op een positieve manier aan op de kennis die ze zelf hebben om aan de verdere organisatieontwikkeling mee te werken. Je vindt de LEAN-methodiek sowieso interessant om je in te verdiepen als je dat al nog niet gedaan hebt.

Je bent iemand die weet wat er op de werkvloer gebeurt en die tussen zijn mensen staat. Tegelijk snap jij ook dat vandaag de dag modern opdrachtgever-/opdrachtnemer-schap begint met het zorgen voor werkende afspraken die in goede contracten zijn vastgelegd. Je kunt je daarvoor aan de opdrachtgever goed verantwoorden in de onderlinge overleggen. Ook achter je laptop ben je in control.
De veranderingen die nu plaatsvinden vind jij juist leuk; het verder bouwen aan de organisatie is een extra uitdaging voor je. Tegelijkertijd ben je van de inhoud. Je ziet en creëert kansen en weet deze goed te benutten.

arbeidsvoorwaarden
Aanstelling bij Spaarnelanden NV, 40 uur per week. Eerst voor een jaar, daarna wordt bij geschiktheid een vaste aanstelling aangeboden. Salarisindicatie: minimaal € 42.000,-, maximaal € 65.000,- (inclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Prima secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder minimaal 220 vakantie uren per jaar en een voordelige collectieve Ziektekostenverzekering, geboorteverlof, prive-lease en sportvergoeding.

selectieprocedure
week 48: 26 november start van de wervingsprocedure en media-uiting
week 1 : 4 januari vinden de eerste sollicitatiegesprekken met Marc van
der Poel en Annette de Graaf van Barlaeus Advies plaats
week 2: 8 januari sollicitatiegesprekken bij de Spaarnelanden
week 3: na 8 januari i.o.o. arbeidsvoorwaardengesprek bij de Spaarnelanden

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel: 06–20423195.
Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: marc@barlaeusadvies.nl.
Reageren kan tot 29 december 2018.