Creatieve Techneut
Nieuwsgierig
Verbinder
Faciliterend
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Teamleider Techniek Parkeerbeheer (Spaarnelanden NV) Haarlem 177, Haarlem

vast, schaal marktconform

Teamleider Techniek Unit Parkeerservice 177
Creatieve Techneut
Nieuwsgierig
Verbinder
Faciliterend

organisatie
Spaarnelanden NV is ontstaan door het verzelfstandigen van uitvoerende taken en activiteiten van de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem is opdrachtgever en 100% eigenaar van Spaarnelanden NV. De afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een integraal onderhoudsbedrijf dat werkt voor de burgers en bedrijven van Haarlem. Werkzaamheden die Spaarnelanden NV verricht, zijn: afvalinzameling, groenonderhoud, parkeerservice en dagelijks onderhoud van straten, pleinen en wegen.
Vanuit een klimaatneutraal pand werken de 220 medewerkers hard om op een maatschappelijk verantwoorde wijze het publieke belang zo goed mogelijk te dienen. De organisatie zoekt nadrukkelijk de samenwerking op met de burgers in de wijken om vervolgens zo goed mogelijk aan de behoeften van de burgers tegemoet te komen.
In 2015 heeft de gemeente, na een nieuwe aanbestedingsronde, de bovenstaande werkzaamheden weer aan Spaarnelanden NV uitbesteed. De organisatie maakt sinds 2015 een transitieproces door om zich verder te ontwikkelen naar een compacte en efficiënte uitvoeringsorganisatie. Spaarnelanden is een inclusieve onderneming (zie www.destadheeftjenodig.nl) waarbij een deel van de medewerkers in de wijkteams een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Bij parkeerservice werken in de fietsenstalling een aantal van deze collega’s.

De organisatie bestaat uit drie takken: Klantbeheer, Bedrijfsvoering en Operatie. Operatie is het bedrijfsonderdeel waar alle uitvoerende werkzaamheden, die aan Spaarnelanden zijn opgedragen en zijn vastgelegd in de domein Dienst overeenkomsten (DDO’s), worden voorbereid, gepland en gerealiseerd.
Operatie bestaat uit de volgende vijf units: Afval en Grondstof (inclusief Reiniging), Beheer Openbare Ruime (BOR), Parkeerservice en tenslotte Mobiliteitservice, Planning & Logistiek.
Parkeerservice voert het technisch beheer van zeven openbare parkeergarages, 3 particuliere garages, ruim 280 parkeerautomaten op straat, drie automaten voor de havendienst en zes fietsstallingen. Daarnaast bemant Parkeerservice een 24 uurcentrale, die alle parkeergarages bedient en 24/7 bemand is. Parkeerservice bestaat uit een klein managementteam van vijf man: de Unitmanager, de technisch ontwikkelaar, een Unit-controller, teamleider Onderhoud, een administratieve ondersteuning en de te werven teamleider Techniek. In totaal werken er zo’n 25 fte binnen de Unit Parkeerservice, die zich onder andere bezig houden met het schoonmaken en bemannen van fietsstallingen en parkeergarages, maar ook met het technisch onderhoud van garages en automaten.

werkzaamheden: taken en rol
Als teamleider Techniek geef je leiding aan 5 technici en de 8 centralisten. Techniek is hier een breed begrip. Elektrotechniek is de basis, maar ook sterkte/zwaktestroom, datacommunicatie, Telecom en ICT komen voor. Dat maakt deze functie interessant voor de liefhebber.
De huidige ontwikkelingen binnen Parkeerservice zijn straatroutering naar vrije plekken en sensortechnologie. Binnenkort komt ook het eerstelijns storingsonderhoud erbij. Dit betekent dat Parkeerservice binnen 4 uur een storing in een garage of machine moet oplossen. De teamleider draait mee als standby in de piketdienst.
Daarnaast wordt op dit moment de alarmcentrale gecertificeerd, waardoor deze straks tot de drie modernste van Europa behoort. Parkeerservice is een high tech bedrijf met een constante ontwikkeling. Zo is ooit het automatisch kenteken registreren om parkeergarages te verlaten hier bedacht en ontwikkeld.

Je werkt nauw samen met de technisch ontwikkelaar, bij wie een enorme hoeveelheid kennis, kunde en ervaring van het brede technische spectrum zit. Simpel gezegd: hij bedenkt en jij en je team ontwikkelen en proberen dat uit.
Je geeft leiding aan technici die als basis MBO4 richting Electrotechniek hebben gehaald. Daarmee hebben ze een goede basis, maar ze moeten ze nog veel leren en begeleid worden voordat ze een allround storings-en onderhoudsmonteur zijn voor Parkeerservice. Hier is onderhoud namelijk niet gewoon een kapot onderdeel vervangen, maar erachter zien te komen door deductie en ‘trail en error’ wat niet werkt, waardoor dat komt en uiteindelijk bedenken hoe dat opgelost kan worden. De teamleider plant en organiseert het werk en faciliteert de mensen zo nodig inhoudelijk.

Geregeld heb je een operationeel overleg met je contactpersonen bij de gemeente Haarlem. Hierin wordt besproken welke werkzaamheden wanneer gepland worden, hoe de voortgang loopt en koppel je de bevindingen van je collega’s in de uitvoering aan hen terug.

Je hebt gevoel voor financiën , dwz. je bent weliswaar geen budgethouder, maar je denkt mee over wel of niet efficiënter doen van bepaalde investeringen of onderhoudskosten.
De unitmanager is de budgethouder en aan haar leg je verantwoording af.

persoonlijk profiel
Je beschikt over een relevante opleiding op, bij voorkeur, HBO niveau met elektrotechniek als basis (WEB4). Idealiter heb je ook kaas gegeten van de andere inhoudelijke technische componenten zoals hierboven beschreven. Parkeerservice is een hoogwaardig technische en innovatieve omgeving. Je hebt een brede technische ervaring en samen met je leergierigheid ga je je hier thuis voelen.

Je hebt leidinggevende ervaring bij een technisch ingestelde organisatie (of organisatie-onderdeel). Je maakt je zaken snel eigen en je vindt het leuk om te fungeren als primus inter pares.
Jij kunt verbinden en een gezamenlijkheid creëren. Je gedijt in een omgeving van constante ontwikkeling waar niet snel een sleur ontstaat. Je vindt de inhoudelijke kant van je vak nog steeds leuk en je bent daar ook in bij. Tegelijk ben je in staat ook boven de materie uit te stijgen en de grotere verbanden te zien.
Je hebt feeling met parkeergarages en de technische wereld die daar achter verscholen gaat. Handig is als je VCA-VOL veiligheidscertificaten hebt en BMI gecertificeerd bent.

arbeidsvoorwaarden
De aanstelling bij Spaarnelanden NV is voor 40 uur per week en aanvankelijk voor een jaar. Daarna wordt bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling aangeboden. Een uitstekend en concurrerend salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder 220 vakantie uren per jaar en een voordelige collectieve ziektekostenverzekering) wordt de geschikte kandidaat aangeboden.

selectieprocedure
week : 6, 7 februari start van de wervingsprocedure en media-uiting
week : 11 gaan de eerste sollicitatiegesprekken met Marc van
der Poel en Annette de Graaf van Barlaeus Advies plaats vinden
week : week 12 sollicitatiegesprekken bij de Spaarnelanden
week : week 13 arbeidsvoorwaardengesprek bij de Spaarnelanden

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel: 06 –20423195 .
Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: marc@barlaeusadvies.nl.
Reageren kan tot 12 maart 2018.