Kennis UAV-GC
Ondernemend
Kennis van infrastructuur
Faciliterend
Flexibel
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Werkvoorbereider bedrijfsbureaum Beheer Openbare Ruimte, Spaarnelanden, Zandvoort (215)

vast, schaal marktconform

organisatie
Spaarnelanden nv is een integraal onderhoudsbedrijf in de regio Kennemerland dat zorgt voor een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven, nu en in de toekomst. Verduurzaming van deze leefomgeving is vandaag de dag onlosmakelijk verbonden met deze beleving. Spaarnelanden NV zorgt hiervoor in de gemeente Haarlem en sinds anderhalf jaar ook in de gemeente Zandvoort.
Vanuit de locatie Zandvoort wordt door circa 60 medewerkers, samen met veelal lokale partijen, gewerkt aan een prettige leefomgeving voor zowel toeristen als bewoners.
Zandvoort is een vooraanstaande badplaats met ongeveer 17.000 inwoners. Het strand en de duinen maken dit een plaats waar jaarlijks zo’n zes miljoen mensen komen recreëren of hun vakantie vieren: rijden naar Zandvoort geeft al een beetje een vakantiegevoel! Deze aparte dynamiek geeft ook een aantal grootstedelijke aspecten aan het dorp Zandvoort wat in de horeca bedrijvigheid en het servicelevel van de openbare ruimte ook tot uitdrukking komt.

In Zandvoort is Spaarnelanden verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Op integrale wijze voert Spaarnelanden NV werkzaamheden uit in de volgende disciplines: wegverharding, riolering, groen, spelen, strand, afval reiniging, toerisme & evenementen en incident-management.
Het afgelopen jaar was het transitie jaar waarin de beheer-activiteiten van de gemeente Zandvoort werden overgedragen aan Spaarnelanden en waarbij de ambtelijke uitvoeringsorganisatie onderdeel is geworden van Spaarnelanden. Er wordt hard gewerkt aan praktische en werkbare contractafspraken tussen Zandvoort en Spaarnelanden. De opdrachtgever is immers een regie-gemeente en er wordt gewerkt op basis van UAV-GC contracten. Om de volgende stap voor deze verdere professionalisering te kunnen zetten, is de tijd en organisatie nu rijp voor een extra werkvoorbereider die gaat helpen de werkprocessen en deze contracten verder te optimaliseren. In 2020 start een groot project Duurzaam Afval Beheer, neemt Spaarnelanden de afvalinzameling in Zandvoort zelf ter hand en keert de Formule 1 terug in Zandvoort. Kortom genoeg uitdagingen!

werkzaamheden: taken en rol
Als werkvoorbereider ondersteun je de Organisatie en verzamel je voor hen de juiste gegevens over de uitvoering en het verloop van de contracten. Hiervoor stel je calculaties en werkplannen op, je schrijft verbeterplannen en analyseert de voorhanden liggende gegevens. Omdat de organisatie plat is ingericht ben je overal bij betrokken.

Onder het mom ‘meten is weten’ weet jij te voorzien welke informatie relevant is en hoe je dit handig en overzichtelijk vorm kan geven aan de organisatie. Je denkt met de teamleiders mee over hun producten en hun output en weet dat optimaal inzichtelijk weer te geven in rapportages. Hierin ben je als ‘t ware een soort vliegende keep: je ondersteunt en helpt de teamleiders in hun vakgebieden en voorziet ze van de juiste cijfers zodat zij goed hun team kunnen aansturen. Tegelijkertijd help je hen zo ook aan de juiste cijfers om goede verantwoordingsrapportages naar de opdrachtgever tot stand te brengen. Dit is een continu (verbeter)proces waarbij jouw ervaring, creativiteit en kennis nodig is. Uiteraard heb je hierbij ook ondersteuning van de staf van de Spaarnelanden organisatie in Haarlem.

Andere werkzaamheden zijn het opstellen en controleren van offertes, maken van jaarplannen, coördineren van de inkoop, areaalbeheer GEOVISIA, opstellen van voortgangsrapportages, etc. etc. In deze functie krijg je met alle mogelijke disciplines te maken; van het vervangen van de motoren in een gemaal tot een te keuren ontwerp van een speelplaats, tot de beplanting van een stuk openbaar groen of een participatietraject van een buurtinitiatief. Je kunt dan ook moeiteloos op en neer pendelen tussen de uitvoering en de strategische vertaling daarvan.

persoonlijk profiel
Je beschikt over een opleiding op HBO niveau met civieltechnische achtergrond. Je hebt bij voorkeur inhoudelijke kennis van Infrastructuur of van Grondstoffen & Reiniging en idealiter heb je ervaring met beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook heb je ervaring met het werken in contractvorm volgens de UAV-GC systematiek.
Je werkt gestructureerd en hebt overzicht. Je beweegt moeiteloos tussen de uitvoeringspraktijk en de papieren verantwoording daarvan. Jij snapt dat goed opdrachtgever-/opdrachtnemer-schap valt of staat met het zorgen voor werkende afspraken die zijn vastgelegd in goede contracten. Over de inhoud en de vorm denk je mee met het team.
Je hebt goede PC en software skills. Je bent vernieuwend en vindt het leuk om anderen in vernieuwingen mee te nemen. Je denkt mee met het team, je bevraagt ze en spart met ze..

De veranderingen die nu plaatsvinden in de organisatie vind jij juist een leuke kans; het meebouwen aan de organisatie is een extra uitdaging voor je. Je bent communicatief en flexibel; jij houdt van afwisseling en je bent nieuwsgierig. En als je iets niet weet, raak je daar niet van in paniek. Jij weet het juiste antwoord of oplossing wel te vinden.

arbeidsvoorwaarden
Aanstelling is bij Spaarnelanden NV, 40 uur per week. Eerst een aanstelling voor een jaar, daarna wordt bij geschiktheid een vaste aanstelling aangeboden. Salarisindicatie: minimaal € 2.600,-, maximaal € 4.000,- per maand, (exclusief 8% vakantiegeld en 5% eindejaarsuitkering). Prima secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder minimaal 220 vakantie uren per jaar en een voordelige collectieve Ziektekostenverzekering, 4 weken betaald geboorteverlof voor vaders, een gunstige regeling elektrisch privé-lease en sportvergoeding.

selectieprocedure
week 35: 6 september start van de wervingsprocedure en media-uiting
week 41 : 17 oktober vinden de eerste sollicitatiegesprekken met Marc van
der Poel en Annette de Graaf van Barlaeus Advies plaats
week 42: 21 oktober sollicitatiegesprekken bij Spaarnelanden
week 43: week 43 i.o.o. arbeidsvoorwaardengesprek bij Spaarnelanden

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel: 06 –20423195.
Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: marc@barlaeusadvies.nl.
Reageren kan tot 6 oktober 2019.