Belbin Teamrollen

BELBIN TEAMROLLEN

Dat prestaties van teams samenhangen met variëteit van karakters blijkt uit onderzoek van Meredith Belbin, die zich jarenlang bezighield met de vraag wat de ideale samenstelling is van een effectief team. Hij kwam tot de conclusie dat diversiteit in karakters binnen een team garant staat voor meer effectiviteit en resultaat. Tijdens zijn onderzoek vond Belbin negen typische karakterprofielen, die hij Teamrollen noemde. Hij stelde ook vast dat elk individu in de praktijk twee à drie dominante teamrollen heeft.

Door je bewust te zijn van Teamrollen creëer je een onderlinge taal om elkaars verschillen te bespreken. Het helpt dan ook bij het effectiever omgaan met kwaliteiten en beperkingen van jezelf én van een ander. De negen teamrollen die Meredith Belbin heeft onderscheiden worden vastgesteld door testen die uiteindelijk terug te voeren zijn op de Big 5 (de vijf belangrijkste persoonlijkheidskenmerken).

Barlaeus Advies is geaccrediteerd voor de Belbin Teamrollen en Interplace. We geven hierin individuele adviezen maar houden ook team-bijeenkomsten waarin we inzicht bieden in elkaars valkuilen en irritaties – de aanvaardbare zwakten – maar waarin we vooral elkaar sterktes leren te benutten.