Werving & selectie

‘De juiste kandidaat, op de juiste plek, op het juiste moment’

Dat is de kunst van het werven en selecteren van kandidaten. In dit proces adviseert en ondersteunt Barlaeus Advies opdrachtgevers. Ons uitgangspunt hierbij is dat wij onafhankelijke adviseurs zijn, voor beide partijen. De opdrachtgever moet de best bij zijn organisatie passende kandidaat krijgen. De kandidaat (onze niet betalende klant) moet de juiste stap in zijn loopbaan maken. Een succesvolle procedure kent open communicatie tussen opdrachtgever en adviseur, van het begin tot het einde. Zo kunnen veranderende inzichten, de diverse werkelijkheden die binnen de overheid nu eenmaal bestaan, gedefinieerd worden en een plaats krijgen. Op deze manier zullen onverwachte wendingen minder snel een wervingsprocedure negatief beïnvloeden.

Barlaeus Advies kent 3 fases in haar werving- en selectieprocedures:

1. functie-analyse en profielschets
2. uitvoeren wervingsprocedure
3. indiensttreding

ad 1. In samenspraak met de opdrachtgever maken wij een functieprofiel

In dit profiel worden zowel de harde als de zachte omstandigheden van de opdracht beschreven: taken, bevoegdheden, organisatiestructuur, doelstellingen van de functie, cultuur en de fase waarin de organisatie zich bevindt. Hier komen ook de benodigde vaardigheden aan bod waarover de sollicitant dient te beschikken.

ad 2. uitvoeren wervingsprocedure

Het functieprofiel verkregen in fase 1 wordt door Barlaeus Advies uitgezet in de media. Daarnaast benaderen we actief potentieel interessante kandidaten uit ons bestand of via ons netwerk.

Barlaeus Advies verwerkt alle reacties. Na de briefselectie worden kandidaten eerst telefonisch geïnterviewd. Daarna worden zij mogelijk uitgenodigd voor een kennismakings- en selectiegesprek met ons. Ons streven is om deze gesprekken te voeren op locaties in de buurt van de opdrachtgever zodat de reislasten zoveel mogelijk beperkt worden voor kandidaten. Geschikte kandidaten worden voorgesteld aan de opdrachtgever.

Wij kunnen een rol spelen bij referentie- en assessmentonderzoeken.

ad 3. indiensttreding

Nadat de kandidaat is begonnen, houden wij contact met zowel de opdrachtgever als de nieuwe collega. Hoe is de eerste indruk…, komen de wederzijdse verwachtingen uit…. Eventuele verschillen worden benoemd. Indien gewenst begeleiden we totdat de kandidaat goed is geland in de organisatie.

garantie

Mocht blijken dat de kandidaat, ondanks wederzijdse inspanningen niet functioneert, dan werft Barlaeus Advies zonder kosten een nieuwe kandidaat.

open sollicitatie

Met goede, talentvolle mensen die willen werken bij de overheid maken wij graag kennis. Zoekt u een nieuwe baan of denkt u, ik zit in mijn huidige baan nog goed maar ik sta tegelijkertijd open voor een nieuwe uitdaging? Dan zien wij graag uw cv en motivatie tegemoet. Bij voldoende aansluiting tussen u en onze opdrachtgevers, nemen wij uw gegevens op in ons bestand. Dat houdt in elk geval een telefonisch interview in, waarin wij uw wensen en doelen alvast inventariseren. Mogelijk nodigen wij u uit voor een eerste kennismaking. Op die manier weten wij wie u bent en krijgen wij beter inzicht in uw mogelijkheden.
Mochten wij op enig moment een passende vacature voor u te hebben, dan nemen wij contact met u op, om u daarover te informeren. U stroomt dan in in de reguliere wervingsprocedure.

privacy en omgang

Wij hanteren bij onze werving- en selectieprocedures de sollicitatiecode van De Nederlandse Vereniging van Personeelsbeleid. (NVP).