klantgericht
leidend
rolvast
politiek behendig
faciliterend/stimulerend
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Directeur bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe, Culemborg 218

vast, schaal 15

organisatie
Bedrijfsvoering organisatie West Betuwe (BWB) is een Gemeenschappelijke Regeling voor de bedrijfsvoeringstaken van drie deelnemende partners; de gemeenten Culemborg, Tiel en West-Betuwe. Met ca 1000 medewerkers wordt een gebied van 110.000+ inwoners bestreken.

BWB is een dienstverlenende organisatie waar financiën, personeel & organisatie, juridische zaken (niet voor West Betuwe, informatiemanagement (IM) & ICT en facilitaire zaken (niet voor West Betuwe zijn ondergebracht.

In 2016 is BWB officieel van start gegaan. De afgelopen twee jaar heeft een interim-directeur de organisatie geleid. Er is een nieuw governance model opgetuigd en de organisatie zelf is gereorganiseerd. De organisatie BWB heeft een nieuw en enthousiast MT bestaande uit 7 teamleiders die direct leiding geven aan hun team. De teams zijn: Facilitaire Zaken & Inkoop, Financieel Advies, Financieel Beheer, ICT& Applicatiebeheer, Personeel, Organisatie en Informatie (PO&I), Juridische zaken en control (JZC) en DIV/BAG. In totaal werken er 190 fte.

Er is onlangs een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en een Producten en Diensten Catalogus (PDC) opgesteld. Hiermee is een basis gelegd voor de nodige verzakelijking.

De directeur is de algemeen leidinggevende van de BWB en heeft daarnaast te maken met de volgende drie gremia:
– Het bestuur van BWB, dat wordt gevormd door een afvaardiging van de 3 betrokken colleges van B&W. De directeur BWB is secretaris van dit bestuur. Het werkgeverschap en de aansturing van de directeur
is bij het bestuur belegd.
– Het Gemeenschappelijk Eigenaren Overleg (GEO), dat is een overleg tussen de 3 gemeentesecretarissen en de directeur van de BWB.
– Het Gemeenschappelijk Opdrachtgever & Opdrachtnemer Overleg (GO&O), dat vindt plaats tussen de 3 directeuren Bedrijfsvoering en de directeur BWB.

Als directeur ben je de schakel tussen bestuur, gemeente-partners en organisatie zelf. Je geeft integraal leiding aan de organisatie en je bent eindverantwoordelijk voor de gewenste resultaten van de organisatie. Nu de basis aardig op orde is, is de fase van doorontwikkeling aangebroken. Eigenaarschap, expertise, klantgericht werken en harmonisatie van de processen zijn de belangrijkste thema’s voor de BWB organisatie voor de komende jaren.

werkzaamheden: taken en rol

binnen BWB
Allereerst ben je de leidinggevende en eindverantwoordelijke van de BWB-organisatie. Je geeft sturing aan de organisatie en je bent benaderbaar en zichtbaar voor de medewerkers. Je faciliteert en steunt je managementteam, je prikkelt en coacht ze en maakt er een stevige managementlaag van. Je hebt een scherpe blik en je kunt een visie ontwikkelen waarbij recht wordt gedaan aan de cultuur en organisatie van BWB én van de drie klanten/moedergemeenten, binnen de kaders van een aantal bedrijfsmatige wetmatigheden.

Je zorgt voor de doorontwikkeling van de organisatie waarbij medewerkers actiever en ambitieuzer optreden. In deze doorontwikkeling omarmen medewerkers begrippen als eigenaarschap en klant-denken met plezier en willen ze intrinsiek weten wat er kan gaan spelen bij klanten en/of er overlap en harmonisatie in dienstverlening mogelijk is.

binnen GEO
In het GEO wordt met de gemeentesecretarissen de mogelijke (en gewenste) dienstverlening besproken, de gevolgen van harmonisatievoorstellen en de financiële consequenties. Hier gemaakte afspraken implementeer je met je managementteam in de BWB-organisatie en de deelnemende gemeenten committeren zich hieraan met hun organisatie.

binnen GO&O
De feitelijke dienstverleningsafspraken worden in dit overleg gemaakt en bewaakt. Hier wordt voortgang besproken, mogelijke overlappen gezien en worden processen geoptimaliseerd.

binnen bestuur
Ten slotte ben je de schakel tussen het bestuur en de BWB. Met het bestuur bespreek je gemeente-overstijgende strategische ontwikkelingen en naar hen schaal je op indien er bepaalde zaken niet in het GEO opgelost kunnen worden. Aan het bestuur leg je ook je verantwoording af.

persoonlijk profiel
Je denkt en werkt op academisch niveau met ervaring op het gebied van bedrijfsvoering. Je hebt goede politieke en bestuurlijke antennes en weet de politiek te bedienen en tegelijkertijd je organisatie niet politiek te maken. Je speelt het juiste spel aan de juiste tafel en je schakelt vlot van strategie naar uitvoering en vice versa.

Je kent de complexiteit van een Gemeenschappelijke Regeling: de paradox van het nabij je opdrachtgevers/eigenaren blijven staan en toch zakelijk optreden in de dienstverlening. Daarvoor ben jij als geen ander rolvast en weet je de anderen in deze constellatie ook te wijzen op hun rol, verplichtingen en bevoegdheden.

Je bent stevig en innemend. Iemand die steeds stappen vooruitdenkt, continue verbeteringsmogelijkheden ziet, innovaties bedenkt en goed de consequenties paraat heeft. Je begrijpt de positie van de deelnemende gemeenten die, ook al zijn ze eigenaar van de BWB organisatie, toch vooral een klant zijn die goed bediend wil worden. Aan jou om daarover een realistische verwachting met de bijbehorende (oa financiële) voorwaarden te schetsen.

Enerzijds heb je de zakelijke blik waarmee basis-afspraken over rollen en verwachtingen worden gemaakt en anderzijds heb je de warme blik waarmee je de onderlinge verhoudingen en gedragingen ziet en medewerkers, bestuur en gemeenten weet te verbinden.

Je bent een betrokken leidinggevende die duidelijk is in wat er verwacht wordt en zelf natuurlijk ook levert. Je hebt kennis van organisatie-inrichting en cultuur bouwen, je maakt scherpe analyses en handelt naar je inzichten. Je verdiept je goed in de beweegredenen van de ander en hebt een positieve energie waarmee je makkelijk mensen ‘mee’ weet te krijgen. Uiteindelijk staat er een stevig en duidelijk BWB: een dienstverlenende organisatie die een innige zakelijke samenwerking heeft met drie klanten die professionaliteit en betrokkenheid ervaren. Je bent boven alles een verleider die anderen overtuigt van de meerwaarde van het gezamenlijk optreden.

arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste fulltime functie (36 uur), waarin je eerst voor een jaar wordt benoemd. Bij goed functioneren wordt dat een vaste aanstelling. Het salaris is maximaal € 7.524,- (schaal 15) per maand, exclusief 17,05% individueel keuze budget en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De standplaats is Culemborg.

selectieprocedure
week 04 maandag 20 januari 2020 start wervingsprocedure en media-uiting
week 10 op 2 en 3 maart vinden de sollicitatiegesprekken met Annette de Graaf en Marc van der Poel van Barlaeus Advies plaats
week 11 vinden de sollicitatiegesprekken met een selectiecommissie en een adviescommissie bij BWB plaats
week 12 16 maart vindt er een assessment plaats en later het afrondende gesprek
week 12 20 maart arbeidsvoorwaarden gesprek
week 19 1 juni start

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel: 06 204 23 195. Bij afwezigheid kun je informatie vragen bij Annette de Graaf 06 290 87 210.
Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: marc@barlaeusadvies.nl.
Je kunt reageren tot donderdag 27 februari 2020.