Coachend
Resultaat gericht
Koersvast
Moderne blik
Enthousiasmerend
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Teamleider Planning & Control, Hoorn (224)

vast, schaal 12

gemeente Hoorn – meer stad worden!
In Hoorn, waar meer dan 70.000 mensen wonen, heeft de gemeente de ambitie uitgesproken om ‘meer stad’ te worden. Dat betekent dat gewerkt wordt aan een levendige, complete stad, met goede voorzieningen, aantrekkelijke woonwijken, een gezonde economie en een bevolkingsopbouw in balans. Het bestuur en de ambtelijke organisatie van Hoorn slagen er steeds beter in ambities en ontwikkelingen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners en regionale partners vorm te geven en de stad te positioneren.

Hoorn heeft in de regio West-Friesland de positie van centrumgemeente. Samen met de zes andere West-Friese gemeenten wordt gewerkt aan de ambitie tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren. Het vastgestelde ‘Pact van West-Friesland’ heeft als doel meer en beter samen te werken om deze ambitie te realiseren. Belangrijke thema’s zijn wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en vrije tijd.

We zoeken voor het team Planning & Control, een leuk team bestaande uit enthousiaste en betrokken mensen, een nieuwe Teammanager. Iemand die het team helpt weer in positie te komen zodat ook bij de komende ontwikkelingen de organisatie adequaat wordt gefaciliteerd en ondersteund. In het kort komt dit neer op het helpen de transitie te maken naar een zelf-organiserend en proactief team.

organisatie
De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris en vijf concernmanagers die ieder een thematisch aandachtsgebied hebben: Samenleven, Stedelijke Ontwikkeling, Duurzame Leefomgeving, Levendige (Binnen)stad en Dienstverlening en bedrijfsvoering. De organisatie beweegt zich van activiteit- en beheersmatig naar proces- en op ontwikkeling gericht.
De gemeentelijke opgaven, programma’s, projecten en lijnwerkzaamheden worden door 19 teams en hun teammanagers opgepakt en uitgevoerd. Via de methodiek OGSM (objectives, goals, strategies en measures) wordt de verticale en horizontale verbinding tussen alle lagen in de organisatie gelegd én geborgd.
Het team Planning & Control bestaat uit 24 medewerkers verdeeld over Advies, Interne Beheersing, Financiële administratie, Verzekeringen, Treasury en Fiscaliteit.

werkzaamheden: taken en rol
Als teammanager Planning & Control ben je in eerste instantie de integraal manager van het team. Je bent betrokken en geïnteresseerd, ambitieus en actief. Je staat achter je team maar je geeft ook de juiste prikkels voor verdere ontwikkeling, je bent een goede coach die eerlijke feedback geeft met een fijne tone of voice. Je bent ontwikkelingsgericht, een bouwer, duidelijk in je communicatie en sturend op resultaten.
Vanuit directie/strategisch management ligt de focus op programma’s en projecten, echter de inrichting van dit team dateert nog uit de oude afdelingsstructuur en werkt nog niet volledig integraal. Eén van de opgaves is om het team op de nieuwe organisatie-inrichting aan te laten sluiten. Niet alleen vanuit de structuur geredeneerd maar ook vanuit de adviesrol: de slag naar business controlling moet worden ingezet. Kernwoorden zijn daarbij; verdieping in de opdrachtgever, integraal denkend, vooruitkijkend, uit de hokjes tredend.

De bedrijfsprocessen kunnen verder geperfectioneerd en geoptimaliseerd worden en bij de administratie wordt een volgende digitaliseringslag gemaakt.

Concreet:

– Stel je een toekomstvisie 2025 en veranderaanpak op voor Planning & Control.
– Versnel je het digitaliseren en verbeteren van de financiële en administratieve processen.
– Zorg je voor het verhogen van de kwaliteit van de begrotingscyclus.
– Verbeter je de interne communicatie over financiële spelregels en werkafspraken.
– Ben je gesprekspartner voor bestuur, directie en management in de organisatie en in regionale en landelijke controllersnetwerken.

persoonlijk profiel
Je hebt een opleiding op HBO of WO niveau en affiniteit met planning en control, begrotingen en cijfers in het algemeen. Ervaring met het werken binnen de overheid en het lokale bestuur is niet per se nodig. Wel is het nodig dat je een ervaren manager bent met een goede visie op het door ontwikkelen van de medewerkers naar vertrouwenwekkende business adviseurs. Je bent bekend met het maken van financiële dashbords en met data-analyses en risicomanagement. Je bent politiek sensitief en een integraal denker en handelaar. Nieuwsgierig als je bent naar wat er allemaal in de gemeente gebeurt, vertaal je dat in concrete acties voor je afdeling om die met meer betrokkenheid en kennis van de producten en processen van de klanten te laten gaan adviseren en werken. Je vindt het een mooie uitdaging om de komende jaren een leuk, divers en stevig team op te bouwen dat bijdraagt en meebouwt aan de ambities van Hoorn.

Hoorn biedt
Een informele organisatie waar medewerkers graag werken. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en de ruimte voor verbetering wordt geboden. De mogelijkheid is er om de komende jaren daadwerkelijk een vernieuwend team neer te zetten omdat daarvoor, door tijdelijke invullingen en toekomstig natuurlijk verloop, ook daadwerkelijke ruimte voor bestaat.

arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste fulltime functie (36 uur), waarin je eerst voor een jaar wordt benoemd. Bij goed functioneren wordt dat een vaste aanstelling. Het salaris bedraagt maximaal € 5.872,- bruto per maand (salarisschaal 12) en afhankelijk van wat je meebrengt kan een arbeidsmarkttoeslag bespreekbaar zijn.
Ook ontvang je een laptop en een smartphone en een Individueel Keuze Budget van 17,05% over het jaarsalaris.

selectieprocedure
week 40 start van de wervingsprocedure en media-uiting (donderdag 7 oktober 2021)
week 45 op 10 en 11 november vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Marc van der Poel en Annette de Graaf van Barlaeus Advies
week 46 deze week vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Hoorn plaats
week 47 in deze week vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel 06 204 23 195 of Annette de Graaf 06 29087210

Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: marc@barlaeusadvies.nl. Reageren kan tot 6 november 2021.