Inspiratie
Strategie
Aanstekelijk
Toekomstgericht
Samen
Integraal
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Teammanager Beheer Openbare Ruimte, gemeente Haarlem/Zandvoort, (225)

vast, schaal marktconform

mensgerichte manager die mensen en disciplines bijeen brengt en
de toekomst betrekt bij huidige opgaves

gemeente Haarlem/gemeente Zandvoort
De gemeenten Haarlem en Zandvoort worden ieder bestuurd door een eigen college van B&W. Het ambtelijk apparaat van Zandvoort is toegevoegd aan dat van Haarlem, dat nu werkt voor beide gemeenten. Een stad en een dorp met ieder een eigen dynamiek en een eigen cultuur. Monumentaal, parken, popstad, toeristisch, strandboulevard, racecircuit etc. Zowel op het terrein van milieu, (duurzame)mobiliteit, energietransitie, verduurzaming en woningbouw (10.000 nieuwe woningen in Haarlem) zijn er hoge ambities.

De afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR) speelt daarbij een grote rol. Hier wordt immers het beleid voor de openbare ruimte ontwikkeld, uitgevoerd (veelal via een opdrachtgeversrol) en beheerd (ook grotendeels uitbesteed aan marktpartijen omdat Haarlem een regie-organisatie is).
De afdeling BBOR, bestaand uit de teams Beheer, Beleid en Projecten, houdt zich bezig met de openbare ruimte van beide gemeentes. Het groot-onderhoud van de beide gemeenten wordt georganiseerd en gepland door het team Beheer (ca 20 collega’s) en uitbesteed aan verschillende aanneembedrijven. Het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgevoerd door onder meer Spaarnelanden NV, waarvan de gemeente eigenaar is en waar in samenwerking wordt gewerkt om Haarlem en Zandvoort op de openbare ruimte op kwaliteitsniveau te houden..

werkzaamheden: taken en rol
Vanuit de organisatie en het bestuur ligt de vraag om de afdeling meer in samenhang met de diverse disciplines en meer vanuit strategisch perspectief te laten opereren. De afdeling gaat meer toekomstgericht en -bestendig denken en werken. De beheeropgave vandaag de dag in een grote stad is technisch complexer geworden en moet ook participatief uitgevoerd worden. Daarnaast heeft is er de wens om de beheeropgave te koppelen aan de langere termijn thema’s die binnen Haarlem en Zandvoort spelen zoals de genoemde duurzaamheid, mobiliteit, energie -en grote bouwopgave.

In eerste instantie ben je uiteraard de manager van het team Beheer. Je bent betrokken en geïnteresseerd in je team, verbindend en stabiel. Je geeft de juiste prikkels voor verdere ontwikkeling van je mensen in hun werk en faciliteert ze om in hun werk de samenwerking met andere teams en andere afdelingen op te zoeken. Je helpt ze hun politieke antenne verder te ontwikkelen en bevordert een integrale, afdeling-overstijgende manier van werken in je team. Zelf ga je ook de boer op, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
Kernwoorden hierbij zijn: vooruitkijken, politieke context begrijpen, maatschappelijke trends zien en oppakken.

persoonlijk profiel
Je hebt een opleiding op HBO- of WO-niveau en affiniteit met het fysieke domein. Je bent een warme en ervaren manager met liefde voor de mensen om ze te begeleiden naar de gewenste ontwikkeling. Idealiter heb je kennis van en ervaring in verandermanagement; het is hier geen kwestie van op de winkel passen. Je bent daarin absoluut geen theoreticus. Je bent inspirerend en je legt verbinding tussen management en werkvloer en brengt de consequenties van de politieke keuzes en maatschappelijke trends helder en duidelijk over naar je team.
Je geeft tegengas waar nodig, je weet je ‘punten’ geagendeerd te krijgen, je snapt het politieke spel en -handwerk, sterker nog, dat vind je leuk!
Je bent een verbinder pur sang en pendelt moeiteloos tussen strategie, je output van je mensen en de uitvoerders in de markt die het werk uiteindelijk gaan doen.

Voor wat betreft het vak is er geen doorgewinterde beheerder nodig maar meer iemand die de hoofdlijnen kan doorgronden en zich een beeld kan vormen zonder zelf letterlijk de inhoud te kennen. Voorwaarde is daarentegen wel dat je de gewenste ontwikkeling begrijpt.. Ervaring met werken voor het lokale bestuur is absoluut een pre.

Haarlem biedt
Veel ruimte om je eigen team en mede de afdeling BBOR verder vorm te geven. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en de ruimte voor verbetering wordt gewenst en ook daadwerkelijk geboden.

arbeidsvoorwaarden
Het betreft hier een vaste fulltime functie (36 uur) voor een marktconform salaris en met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

selectieprocedure
week 44 start van de wervingsprocedure en media-uiting (dinsdag 2 november 2021)
week 48 op 3 december vinden de eerste sollicitatiegesprekken plaats met Marc van der Poel en Annette de Graaf van Barlaeus Advies
week 49/50 deze weken vinden de sollicitatiegesprekken bij gemeente Haarlem plaats (en eventueel een assessment)
week 51 in deze week vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel 06 20423195 of Annette de Graaf 06 29087210

Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: marc@barlaeusadvies.nl. Reageren kan tot 1 december 2021.