Doener
Ondernemend
Kennis van infrastructuur
Faciliterend
Flexibel
sluiten afdrukken
Voor vragen ovr het functieprofiel en de selectieprocedure, zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Projectcoördinator Beheer Openbare Ruimte, Spaarnelanden, Zandvoort (215)

vast, schaal marktconform

Projectcoördinator Bedrijfsbureau, Beheer Openbare Ruimte, Spaarnelanden, unit Zandvoort

Organisatie
Spaarnelanden nv is een integraal onderhoudsbedrijf voor de gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort. De visie van Spaarnelanden is dat de overheid burgers stimuleert om te participeren in en betrokken te zijn bij de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij is het noodzakelijk dat er een partner is die de overheid op dit punt ontzorgt en tegelijkertijd samen met burgers werkt aan een optimale beleving van die leefomgeving. Spaarnelanden wil graag dze partner zijn door vanuit zijn expertise tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten bij de dragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Dit bereikt Spaarnelanden via zijn dagelijkse werk in de publieke ruimte én door met nieuwe oplossingen te komen voor de maatschappelijke thema’s van de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Bij dat laatste is de unieke maatschappelijke positie van groot belang. Zo zijn er inmiddels talrijke “groene” projecten gestart en worden ook de medewerkers uitgedaagd om zelf met goede ideeën te komen. Er is bijvoorbeeld een Innovatiehuis opgericht; een bedrijfsonderdeel waar een aantal medewerkers van Spaarnelanden worden samengebracht die producten en diensten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid of appellerend aan maatschappelijke initiatieven. Hieruit zijn bijvoorbeeld concepten als het circulair festival, een circulaire hotspot en Izoof Public Drive ontsproten.

In Zandvoort wordt door circa 60 medewerkers, samen met veelal lokale partijen, gewerkt aan een prettige leefomgeving voor zowel toeristen als bewoners. Spaarnelanden is verantwoordelijk voor de volgende disciplines: wegverharding, riolering, groen, spelen, strand, afval reiniging, toerisme & evenementen en incident-management. Uiteraard allemaal met een integrale aanpak.

Waarom is dit interessant?
Spaarnelanden is een innovatieve beheersorganisatie. Nu duurzaamheid en sociale innovatie bij de overheid hoog op de agenda staan, is het logisch dat ook Spaarnelanden in haar uitvoering en bedrijfsvoering daarmee bezig is. Zij is groen en creëert groen. Zo wil Spaarnelanden de afvalscheiding verder ontwikkelen en zet ze ook stadsecologie professioneel in door bijvoorbeeld vergroeningsprojecten te steunen, maar ook wordt in Zandvoort een repair cafe geopend. De organisatie streeft er naar om emissieloos haar bedrijfsvoering uit te voeren en heeft een inclusieve benadering. Spaarnelanden vindt het belangrijk om iedereen te betrekken en geeft invulling aan wijkteams, waarbij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn.
Kortom, wat Spaarnelanden doet, doet er toe….. op milieu en waarde toevoeging en op talloze thema’s die maatschappelijk relevant zijn.

Daarnaast is Zandvoort een vooraanstaande badplaats met ongeveer 17.000 inwoners. Het strand en de duinen maken dit een plaats waar jaarlijks zo’n zes miljoen mensen komen recreëren of hun vakantie vieren: rijden naar Zandvoort geeft al een beetje een vakantiegevoel! Deze aparte dynamiek geeft ook een aantal grootstedelijke aspecten aan het dorp Zandvoort en dat komt ook in de horeca bedrijvigheid en het servicelevel van de openbare ruimte tot uitdrukking. En met de komst van de Grand Prix volgend jaar op het circuit, staat er een heuse uitdaging om die organisatie zo groen mogelijk te organiseren.

Werkzaamheden, taken en rol:
Als projectcoördinator hou je je bezig met de voorbereidingen van allerlei projecten die Spaarnelanden in Zandvoort uitvoert. En dat varieert van strand- tot wegbeheer, van de inrichting van een speelplaats tot het onderhoud van een pompgemaal. Van de beplanting van een stuk openbaar groen tot een participatietraject van een buurtinitiatief. Een voorbeeld is het besluit om 60 slimme afvalbakken in Zandvoort te gaan plaatsen. Een mooie puzzel voor jou om uit te zoeken waar deze dan het beste geplaatst kunnen worden.

Als projectcoördinator zit je dicht op de uitvoering en bedenk je zelf hoe die het beste aangepakt kan worden. Je kunt dan ook moeiteloos op en neer pendelen tussen de uitvoering en de strategische vertaling daarvan.

Je ondersteunt de organisatie en je verzamelt de juiste gegevens over de uitvoering en het verloop van de contracten voor de teamleiders in Zandvoort. Hiervoor stel je calculaties en werkplannen op, schrijf je verbeterplannen en analyseer je de voorhanden liggende gegevens. Je denkt met de teamleiders mee over hun producten en hun output en weet dat optimaal inzichtelijk weer te geven in rapportages. Dit is een continu (verbeter)proces waarbij jouw ervaring, creativiteit en kennis nodig

Persoonlijk Profiel
Je beschikt idealiter over een opleiding op HBO niveau met civieltechnische achtergrond. Bij voorkeur heb je inhoudelijke kennis van Infrastructuur of van Grondstoffen & Reiniging en ervaring met beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Helemaal ideaal is als je kennis en ervaring hebt met UAV-GC contracten.

Je werkt gestructureerd en hebt overzicht. Je beweegt makkelijk tussen de uitvoeringspraktijk en de papieren verantwoording daarvan. Je bent vernieuwend en je vindt het leuk om anderen in vernieuwingen mee te nemen. Je denkt mee met het team, je bevraagt ze en spart met ze. Je bent nieuwsgierig, creatief en maatschappelijk aangehaakt.

Omdat de organisatie plat is ingericht ben je overal bij betrokken. En uiteraard mag je zelf ook circulaire en duurzame ideeën inbrengen! De veranderingen die nu plaatsvinden in de organisatie vind jij juist een leuke kans; het meebouwen aan de organisatie is een extra uitdaging voor je. Je bent communicatief en flexibel; jij houdt van afwisseling en je bent nieuwsgierig. En als je iets niet weet, raak je daar niet van in paniek. Jij weet het juiste antwoord of oplossing wel te vinden.

arbeidsvoorwaarden
De aanstelling is bij Spaarnelanden NV, 40 uur per week. Eerst krijg je een aanstelling voor een jaar, daarna wordt bij geschiktheid een vaste aanstelling aangeboden met een goed marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder minimaal 220 vakantie uren per jaar en een voordelige collectieve Ziektekostenverzekering, 4 weken betaald geboorteverlof voor vaders, een gunstige regeling elektrisch privé-lease en sportvergoeding.

selectieprocedure
week 48: 30 november start van de wervingsprocedure en media-uiting
week 2 : 10 januari vinden de eerste sollicitatiegesprekken met Marc van
der Poel en Annette de Graaf van Barlaeus Advies plaats
week 3: 17 januari sollicitatiegesprekken bij Spaarnelanden
week 4: i.o.o. arbeidsvoorwaardengesprek bij Spaarnelanden

contactpersoon
Voor vragen over het functieprofiel en de selectieprocedure: Marc van der Poel: 06 –20423195.
Graag ontvangen wij je cv met motivatie o.v.v. de functienaam per e-mail: marc@barlaeusadvies.nl.
Reageren kan tot 6 januari 2020