Annette de Graaf

Ik ben geboren in Pakistan en heb mijn VWO op de Veluwe doorlopen: een mooie combinatie van de grote wereld en het kleine dorp. Daarna heb ik in Leiden zeer uitgebreid (Internationaal) Rechten gestudeerd. Mijn eerste échte baan was bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst waar ik na een paar jaar van juridisch medewerkerschap een aantal opvangcentra heb opgezet. Ik heb mijn baan opgezegd en ben via via bij een groot werving en selectiebureau terecht gekomen. Niet omdat ik daarnaar solliciteerde maar omdat mijn gespreksgenoot onvermoede talenten in mij zag. Mijn gespreksgenoot was Marc van der Poel.

Na 8 jaar ben ik als directeur van het bedrijf vertrokken en ben ik als interim-manager aan de slag gegaan. Dat heeft mij verdere verdieping gebracht; ik heb veel bedrijven en overheidsreorganisaties van binnenuit gezien, ik heb bij een organisatie-adviesbureau de waarde van Belbin Teamrollen leren kennen, me verdiept in de lerende organisatie van Chris Argyris en de basisbeginselen van Lean Management. Ik zie daardoor nog beter hoe interacties tussen mens en bedrijf werken. Of juist niet.

En nu is de cirkel rond; door met Marc samen te gaan in Barlaeus Advies zijn we weer aan het doen wat we 15 jaar geleden ook samen deden – in alle openheid en met gezond verstand een goede adviseur zijn voor de overheid. Maar dan nu met nog meer kennis van zaken en mensen. Maar met evenveel plezier.

Over Marc en onze samenwerking

Het meest typerende van hoe Marc in het werk staat is de dag dat hij zijn piano op zijn werkplek liet takelen: “ik zit hier toch de hele dag, dan kan ik beter hier mijn toonladders oefenen dan thuis”. Samenwerken met Marc is een feest. Of het nou gaat over een loopbaangesprek dat we hebben op het strand, een stand van zaken gesprek dat we voeren op een bootje of een lunch die we ons trakteren na een pittige aanbestedingsronde; het nuttige wordt graag met het aangename gecombineerd. Dus dat maakt het voor wat betreft samenwerken inderdaad een feest. Dat werkt echter maar even als je elkaar inhoudelijk niets te vertellen hebt. Dus gelukkig doen we dat ook. En daarin vullen we elkaar goed aan. Marc is van de nuance, ik ben meer van to the point. Marc ziet vaak net de andere kant van het verhaal dan waar ik mijn focus had en tezamen is onze indruk dan compleet. Marc schiet graag in de actie maar mag wel eens wat vergeten. Ik zie de losse eindjes en rond het dan netjes af. Hij is van de cijfers, ik van de letters…

Marc is een serieuze gesprekspartner die met aandacht luistert. Hij ziet niet voor de hand liggende combinaties en kan goed inschatten wat een opdrachtgever werkelijk nodig heeft zonder dat die dat zelf überhaupt zo beseft had.

t: 06 290 872 10
e: annette@barlaeusadvies.nl

 Annette de Graaf